Združenie miest a obcí žiada posun povinnosti úpravy odpadov, problémom sú technológie a schvaľovacie procesy

Skládka odpadu
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) žiada o posun povinnosti úpravy odpadov pred skládkovaním na 1. januára 2025. Preložený návrh vyhlášky ministerstva životného prostredia počíta so zavedením zákazu skládkovania odpadu, ktorý neprešiel úpravou, od 1. januára 2024. Podľa ZMOS je to príliš krátky čas a odpadovému hospodárstvu hrozia problémy. Problémom sú chýbajúce technológie a dĺžka schvaľovacích procesov.

Schvaľovacie procesy

Prevažná časť už podaných projektov k mechanicko-biologickej úprave je v súčasnosti vo fáze schvaľovania v príslušných štátnych inštitúciách, avšak v podmienkach slovenskej legislatívy schvaľovací proces vrátane procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie trvá niekoľko rokov,“ poukázal ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák.

Ako ďalej dodal, v predchádzajúcom dvojročnom období boli povoľujúce orgány limitované pandemickou situáciou, čo sa podpísalo pod mnohé neukončené schvaľovacie procesy.

Ďalšie obmedzenia

Zároveň po zavedení úsporných opatrení v administratívnych budovách vo vlastníctve štátu v súvislosti s energetickými opatreniami existuje predpoklad, že môže prísť k ďalšiemu obmedzeniu fungovania úradov, a tým k ďalšiemu spomaleniu povoľovacích procesov v nasledujúcom období,“ obáva sa Kaliňák.

ZMOS požaduje zamedziť prípadným prieťahom v konaniach tak, aby bola na Slovensku v čo najkratšom možnom čase implementovaná úprava odpadov v zmysle európskej legislatívy. Vyhláška rezortu životného prostredia zakazuje zneškodňovať skládkovaním odpad, „ktorý neprešiel úpravou, s výnimkou inertného odpadu, ktorého úprava s cieľom zníženia množstva odpadu alebo jeho nebezpečenstva pre zdravie ľudí alebo pre životné prostredie nie je technicky možná, a odpadu, u ktorého by úprava neviedla k zníženiu množstva odpadu ani nezabránila ohrozeniu zdravia ľudí alebo ohrozeniu životného prostredia“.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Michal Kaliňák
Firmy a inštitúcie MŽP Ministerstvo životného prostredia SRZdruženie miest a obcí Slovenska (ZMOS)