Slovenské podniky tiež prispejú k zmierneniu klimatickej zmeny, čaká ich zavesenie ESG smerníc

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
ESG
Foto: ilustračné, Getty Images
Tento článok pre vás načítala AI.

Aj slovenské podniky čaká zavedenie transparentného a zodpovedného podnikania, takzvané ESG. ESG je skratka spojenia slov „Environmental, Social, Governance“, ktoré predstavuje aspekt životného prostredia, sociálnych vplyvov a riadenia a vedenia podniku.

V roku 2022 schválila Európska komisia smernicu, ktorou sa do praxe uvádza ESG reporting. Jeho zavedenie predstavuje významný posun smerom k väčšej transparentnosti a zodpovednému podnikaniu, ale prináša aj povinnosti, ktoré spoločnosti doteraz nemali.

Čo je cieľom ESG?

Cieľom ESG je zapájať zodpovedné postupy do jadra obchodných operácií firiem s cieľom tvoriť dlhodobú pozitívnu hodnotu pre celú spoločnosť.

Práve aktivity firiem majú za pomoci smerníc ESG prispieť k zmierneniu klimatickej zmeny s cieľom dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050.

Zelená transformácia

Pre podpredsedu vlády a ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu je dôležité podporovať moderné a čisté technológie zodpovedné voči životnému prostrediu, ktoré zároveň zlepšia podnikateľské prostredie, konkurencieschopnosť, ale taktiež zreálnia legislatívne procesy a intenzívnejšiu komunikáciu v oblasti biznisu či so štátnymi inštitúciami.

Uvedomujeme si dôležitosť dopadov klimatickej zmeny, no zároveň aj fakt, že zelenú transformáciu musíme robiť zmysluplne, efektívne a najmä ju nerealizovať tempom a v rozsahu, ktorý zničí našu konkurencieschopnosť, ohrozí pracovné miesta a dá výhodu štátom, ktoré benefitujú z toho, že životné prostredie nechránia. Nemôžeme pritom podľahnúť slepému aktivizmu a ideológii, ktoré budú odtrhnuté od reality,“ zdôraznil na konferencii Americkej obchodnej komory v SR Taraba.

Vykazovanie informácií o udržateľnosti

Smernica o vykazovaní udržateľnosti podnikov, ktorú schválila Európska komisia, ukladá povinnosť veľkým subjektom verejného záujmu, vykazovať informácie o udržateľnosti.

Už dnes je však zrejmé, že túto povinnosť nadobudnú aj ďalšie veľké firmy a od 1. januára 2026 sa povinnosť bude vzťahovať aj na malé a stredné firmy, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu členských štátov.

Zodpovedné podnikanie

Klimatické zmeny, sociálna nerovnosť a zlyhania v riadení spoločností si vyžadujú okamžité riešenia a opatrenia. Investori, zákazníci, finančné inštitúcie, zamestnanci, regulačné orgány a mnoho ďalších zainteresovaných strán začínajú nanovo skúmať zodpovedné podnikanie v kontexte výkonnosti ESG spoločností.

Skutočne verím, že obchodní lídri a osoby s rozhodovacou právomocou uznávajú, že skutočná udržateľnosť zahŕňa komplexný pohľad. Taký, ktorý vyvažuje planétu, ľudí ako aj spodný riadok výkazu ziskov a strát firiem a prináša spoločnostiam nielen riziká súvisiace s udržateľnosťou, ale aj príležitosti. Spoločnosti, ktoré zanedbajú tieto sprievodné faktory, riskujú poškodenie dobrého mena, finančné straty a zníženú dôveru zainteresovaných strán,” konštatovala predsedníčka výboru pre ESG na pôde Americkej obchodnej komory v SR Erika Vitálošová.

Konferencia rieši aj kritické témy

Prístup ESG vznikol na základe teórie spoločensky zodpovedného podnikania.

Konferencia Americkej obchodnej komory v SR na túto tému predstavuje platformu, na ktorej sa stretávajú myšlienkoví lídri, odborníci z odvetvia a tvorcovia zmien.

Nad rámec tradičného zamerania na zelené iniciatívy sa táto konferencia ponorila aj do kritických tém, ktoré formujú budúcnosť zodpovedného podnikania.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Tomáš Taraba
Firmy a inštitúcie Americká obchodná komora v SREK Európska komisia