60 rokov tradície s ekologickým srdcom a modernou víziou

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Spk_vy roba tepla z obnovitelny ch zdrojov.j pg.jpeg
Foto: ESCO Slovensko

Potreba zmeny životného štýlu a každodenných štandardov na zníženie environmentálneho dopadu rezonuje v rôznych spoločenských a komunitných kruhoch. Ako kľúčovými sa často spomínajú zvyšovanie podielu recyklácie odpadov, či nárast využívania alternatívnych pohonov vozidiel. Jednou z najdôležitejších oblastí v rámci znižovania produkovaných emisií je energetika.

Pri hľadaní vhodného príkladu mestského zeleného riešenia v oblasti energeticky najnáročnejšej úlohy – vykurovania na Slovensku, je neprehliadnuteľným moderným a zeleným riešením systém centrálneho zásobovania teplom v meste Prešov.

Spk_centra lna kotolna sva by_kogeneracny zdroj.jpeg
Foto: ESCO Slovensko

Kontinuálna modernizácia

Zvyšovanie podielu zelenej energie sa stáva stále dôležitejším parametrom a to nielen pre dodávateľov v rámci splnenia legislatívnych požiadaviek , no aj pre uvedomelých zákazníkov, ktorí dbajú o budúcnosť svojho životného prostredia.. Spoločnosť SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov, medzi ktorej strategické ciele patrí aj postupná dekarbonizácia regiónu, využíva na zásobovanie tepla a dodávku teplej vody pre Prešovčanov kogeneračné jednotky a kotly využívajúce okrem zemného plynu aj drevnú štiepku, čím sa radí do kategórie dodávateľov využívajúcich účinné centrálne zásobovanie teplom.

V rámci stálej modernizácie, ktorá je pri zvyšovaní podielu zelenej energie a súbežným udržaním ceny tepla pre zákazníkov nevyhnutná, pripravuje spoločnosť viacero projektov v Prešovskom regióne, na ktoré využíva najmä prostriedky z európskych fondov.

Spk_ck biomasa ii sekcov.jpg
Foto: ESCO Slovensko

Silný a spoľahlivý partner

Zvyšovanie environmentálnej kvality života Prešovčanov je prirodzeným cieľom spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov. Tento cieľ zdieľajú aj jej partneri, ktorí tvoria silné zázemie v rámci odbornej aj regionálnej podpory. Ide o samotné Mesto Prešov a spoločnosť ESCO Slovensko a.s. , ktorá sa špecializuje na efektívne a úsporné zaobchádzanie s energiami.

Okrem dodávky tepla a teplej vody ponúka SPRAVBYTKOMFORT širokú škálu služieb v oblastiach energetického manažmentu a komplexnej správy prevádzkových a bytových objektov.

„Naša spoločnosť sa snaží o neustále zvyšovanie kvality služieb pre našich zákazníkov. Stabilná a cenovo dostupná dodávka tepla je našou samozrejmou prioritou, no nezabúdame ani na environmentálne aspekty nášho podnikania. Veríme, že z dlhodobého hľadiska iba ekonomické a ekologické riešenia zaistia našim zákazníkom vysoký štandard poskytovaných služieb, na aký sú u nás zvyknutí,“ upresnila riaditeľka SPRAVBYTKOMFORT, Natália Banduričová.

Počas svojho viac ako 60 ročného pôsobenia v sektore a regióne si spoločnosť vybudovala meno spoľahlivého dodávateľa a jej sieť odberateľov dnes tvorí takmer 90 prevádzok a 24 tisíc bytových jednotiek. Komplexná ponuka služieb pre klientov zahŕňa ekonomické, energetické, ako aj právne poradenstvo, pomoc pri komplexnej obnove objektov, údržbu a opravu zariadení, či havarijnú službu. Spoločnosť spravuje 3 centrálne kotolne, 77 odovzdávacích staníc, 42 blokových kotolní a 54 kilometrov rozvodov tepla. Stálu dostupnosť informácií pre zákazníkov zabezpečuje SPRAVBYTKOMFORT, okrem štandardných nástrojov, aj prostredníctvom portálu Po schodoch.  Kvalitu služieb spoločnosti potvrdzujú aj medzinárodné certifikáty systému manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva(EN ISO 9001:2009 a EN ISO 14001:2005).

Udržateľnosť a zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov nie je iba spoločenským dopytom, no aj stálym prioritným cieľom spoločnosti. Pre viac informácií o SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov, ktorá zastreší komplexnú starostlivosť o Váš objekt, navštívte stránku www.spravbytkomfort.sk.

Informačný servis

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie ESCO Slovensko