Kaspersky akvizíciou získava Brain4Net pre posilnenie platformy na detekciu a odhaľovanie hrozieb

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Akvizicia.jpg
Foto: Kaspersky

Kaspersky, globálna kyberbezpečnostná spoločnosť a líder v oblasti ochrany koncových bodov, získal akvizíciou mladú spoločnosť Brain4Net, ktorá vyvíja riešenia a služby, ktoré pomáhajú podnikom a poskytovateľom služieb adaptovať moderné technológie, akými sú napríklad softvérovo definovaný prístup k WAN sieťam (SD-WAN) či virtualizácia sieťových funkcií (NFV), do existujúcej sieťovej infraštruktúry. Tím Brain4Net prechádza do Kaspersky a bude sa podieľať na budovaní stratégie špičkového zabezpečenia siete spoločnosti Kaspersky, ako aj na ponuke služieb Secure Access Service Edge (SASE) a Extended Detection and Response (XDR).  

Podľa IDC by celosvetové výdavky na cloud mohli dosiahnuť do roku 2025 približne 1,1 bilióna eur. V tomto kontexte, ktorý bol urýchlený pandémiou ako aj jej vplyvom na prácu na diaľku, je pre organizácie ťažké riadiť a chrániť svoje distribuované infraštruktúry pred pokročilými hrozbami. SD-WAN umožňuje tímom prekonať túto výzvu tým, že poskytuje efektívnu správu a zjednodušuje využívanie bezpečnostných funkcií na ochranu celej infraštruktúry.

Ponuka služby Secure Access Service Edge (SASE)

Pracovná sila pracujúca na diaľku v kombinácii s veľkými objemami dát a zvýšenou dátovou prevádzkou medzi verejnými cloudovými službami, pobočkami a dátovými centrami si vyžadujú okamžitý, stabilný a bezpečný prístup pre používateľov bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. Na základe toho vznikla nová koncepcia zabezpečenia siete, ktorú spoločnosť Gartner nazvala Secure Access Service Edge – skrátene SASE, ktorá spája bezpečnosť a konektivitu podľa potreby.

Akvizíciou spoločnosti Brain4Net chce spoločnosť Kaspersky priniesť na trh úplne novú ponuku služby SASE v podobe zjednotenej platformy, ktorá bude kombinovať špičkové bezpečnostné riešenia a technológie spoločnosti Kaspersky najlepšie vo svojej triede so schopnosťami a odbornými znalosťami spoločnosti Brain4Net v oblasti orchestrácie a riadenia siete. Vďaka tomuto strategickému kroku bude spoločnosť Kaspersky schopná ponúknuť svojim podnikovým zákazníkom služby v oblasti bezpečnosti aj konektivity.

Špecificky budúca ponuka SASE od spoločnosti Kaspersky bude zahŕňať aj služby ako cloud access security broker (CASB), cloud secure web gateway (SWG), cloud workload protection platform (CWPP), cloud security posture management (CSPM), zero trust network access (ZTNA) a ďalšie.

Vývoj pokročilého riesšenia Kaspersky Extended Detection and Response

Existujúce bezpečnostné riešenia nemusia poskytovať holistický prístup k odhaľovaniu a sanácii pokročilých hrozieb. Samotná integrácia sieťových ovládacích prvkov tretích strán do riešení triedy XDR (Extended Detection and Response) od dodávateľov zabezpečenia koncových bodov neposkytujú dostatočný prehľad a možnosti prešetrenia incidentov, ku ktorým dochádza v podnikových prostrediach.

Táto akvizícia tiež spoločnosti Kaspersky umožní rozvinúť svoje existujúce riešenia do plnohodnotnej ponuky Extended Detection and Response (XDR). SASE prináša zjavné výhody pre XDR, vrátane schopnosti zhromažďovať telemetriu zo sieťovej prevádzky, zastavenia útoku kdekoľvek na okraji siete a v sieti a zjednodušenia orchestrácie a správy vďaka jedinému bodu riadenia prostredníctvom SASE.

Nová ponuka XDR založená na cloudovom riešení EDR poskytne viditeľnosť a pokročilé funkcie pre detekciu na báze umelej inteligencie a logiku automatickej reakcie vo všetkých koncových bodoch ako aj v sieti. Riešenie Kaspersky XDR prinesie najmä širokú škálu scenárov automatizovaných reakcií na incidenty (od blokovania realizácie príkazu súboru na koncovom bode až po blokovanie určitých segmentov siete alebo internej infraštruktúry pre určitých používateľov alebo typy používateľov) spolu s nástrojmi na segmentáciu siete.

Okrem toho bude ponuka Kaspersky XDR založená na jednotnej serverovej architektúre a bude poskytovať centralizovanú správu z jedinej webovej konzoly. Zákazníci budú môcť kontrolovať a spoľahlivo chrániť všetky obľúbené miesta vstupu potenciálnych hrozieb: sieť, webovú prevádzku, e-maily, počítače, servery aj virtuálne zariadenia. Vzájomná spolupráca platformy XDR so systémom SASE umožní podnikom zaviesť stratégiu nulovej dôveryhodnosti. Okrem zabudovanej pokročilej technológie detekcie a analýzy bude platforma ťažiť zo špičkovej databázy informácií o hrozbách (Threat Intelligence – TI), ktorá je neustále aktualizovaná a preverovaná poprednými odborníkmi spoločnosti Kaspersky.

Kaspersky foto.jpg
Foto: Kaspersky

Jeden ekosystém pre korporátnu bezpečnosť

Všetky tieto komponenty sa stanú neoddeliteľnou súčasťou jednotného ekosystému, ktorý je víziou spoločnosti Kaspersky pre budúcnosť korporátnej kybernetickej bezpečnosti. Ústredným prvkom tohto ekosystému je Kaspersky Open Single Management Platform. Stane sa jednotnou cloudovou technologickou platformou, ktorá bude slúžiť na budovanie riešenia Kaspersky XDR a bude využívať agnostickú architektúru ako model nasadenia. Platforma sa tak bude môcť používať vo verejnom cloude, privátnom cloude alebo aj v lokálnom uzavretom prostredí.

„Sme nadšení, že môžeme spojiť sily s talentovaným tímom spoločnosti Brain4Net, ktorý už vybudoval vyspelé technológie a služby špičkovej úrovne pre orcheestráciu a riadenie siete. Som presvedčený, že ich znalosti a skúsenosti v kombinácii s najoceňovanejšími bezpečnostnými technológiami spoločnosti Kaspersky a uznávanými odbornými znalosťami v oblasti hrozieb sa dokonale spoja s našou víziou korporátnej bezpečnosti, pričom nové ponuky pomôžu bezpečnostným pracovníkom urýchliť odhaľovanie, vyšetrovanie a sanáciu hrozieb, čím sa skráti aj čas potrebný na reakciu,“ hovorí Andrey Efremov, Chief Business Development Officer spoločnosti Kaspersky.

„Sme radi, že sa môžeme pripojiť k tímu spoločnosti Kaspersky. Šírenie technológie SD-WAN potrebuje silný obchodný model, preto sme sa spojili s Kaspersky XDR. Výber technológií Brain4Net potvrdzuje vysokú úroveň produktov a kompetencií spoločnosti. Spoločne budeme pokračovať v tom, aby bol svet bezpečnejší a pohodlnejší,“ dodáva Max Kaminskiy, CEO a spoluzakladateľ spoločnosti Brain4Net.

Ďalšie informácie o platforme Kaspersky Open Single Management Platform sú k dispozícii na stránke Kaspersky.

Informačný servis

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Brain4NetKaspersky