Prezident Andrej Kiska prijal koledníkov Dobrej noviny

Prezident Kiska venoval plat desiatim rodinám v núdzi

Andrej Kiska vybral adresátov pomoci na základe návrhov neziskových organizácií, ktoré sa dlhodobo venujú ľuďom v núdzi – Plamienok, Úsmev ako dar, Liga proti rakovine, Dobrý anjel a Organizácia muskulárnych dystrofikov na Slovensku.