Dôvera spotrebiteľov vzrástla na na jednu z najvyšších hodnôt za posledné štyri roky

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Peniaze, rodina
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.
Tento článok pre vás načítala AI.

Ekonomická nálada rastie, v januári aktuálneho roku sa zlepšila u podnikateľov v službách, stavebníctve a obchode, zhoršenie situácie vidia iba v priemysle.

Zlepšenie hodnotení

Ako ďalej informuje Štatistický úrad SR, optimisticky naladení sú aj slovenskí spotrebitelia, ktorých dôvera vzrástla už piaty mesiac v rade a dlhodobý priemer presiahla o 8,3 bodu.

Nárast indikátora ekonomického sentimentu bol v januári síce len o 0,4 bodu, avšak jeho hodnota na úrovni 96,7, je najvyššia za posledných deväť mesiacov. K zlepšeniu hodnotení pritom prišlo pri štyroch z piatich zložiek indikátora. Oproti minulému roku bola ekonomická nálada priaznivejšia o 6,2 bodu, za dlhodobým priemerom aktuálne zaostáva o 4,9 bodu.

Najviac klesla dôvera v priemysle

Indikátor dôvery v priemysle po sezónnej úprave v januári 2024 poklesol o 3,6 bodu na hodnotu -8,3. Vývoj indikátora ovplyvnil podľa Štatistického úradu SR hlavne pokles očakávanej produkcie na nasledujúce tri mesiace a pokles objednávok. Pesimistickí boli predovšetkým podnikatelia vo výrobe elektrických zariadení a dopravných prostriedkov.

Sezónne očistený indikátor dôvery v službách v januári vzrástol o 3,7 bodu na hodnotu 10,7. Nárast bol zaznamenaný vo všetkých troch indikátoroch, podnikateľskej situácii, dopyte, aj v očakávanom dopyte. Podnikateľská situácia sa najvýraznejšie zlepšila vo finančných a poisťovacích činnostiach. Dopyt za posledné tri mesiace najviac vzrástol v ostatných službách, jeho zvýšenie v nasledujúcich troch mesiacoch predpokladajú ubytovacie a stravovacie služby.

Vidina pozitívneho vývoja

Optimizmus slovenských spotrebiteľov z konca minulého roka pokračoval aj v prvom mesiaci nového roka. Indikátor spotrebiteľskej dôvery sa v januári medzimesačne zvýšil o 3 body na -11,9, čím presiahol dlhodobý priemer o 8,3 bodu. Spotrebitelia boli podľa údajov Štatistického úradu SR optimistickejší pri všetkých zložkách indikátora. Najväčšie očakávania majú pri tvorbe úspor. Pozitívnejšie vidia aj vývoj celkovej hospodárskej situácie, nezamestnanosti, ako aj vývoj finančnej situácie domácností.

Indikátor dôvery v obchode v januári stúpol oproti decembru o 1 bod na hodnotu 7,7. Respondenti hodnotili pozitívne súčasný trend podnikateľských aktivít a očakávajú zvýšenie počtu zamestnancov, a to najmä v maloobchode v nešpecializovaných predajniach. Sezónne upravený indikátor dôvery v stavebníctve v januári medzimesačne vzrástol o 1 bod na hodnotu -8. K zvýšeniu prišlo vplyvom priaznivejších hodnotení očakávanej zamestnanosti v podnikoch uskutočňujúcich výstavbu budov a špecializované stavebné práce.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie ŠÚ Štatistický úrad SR