Tablety do žumpy, ČOV a septiku – rady a tipy

Ava 1.jpg
Foto: AVA

Prestala Vaša žumpa, septik, ČOV prečisťovať vodu optimálne? Trápite sa s problémami ako je:

  • smrad zo sifónu
  • septik neodteká
  • špinavá voda v ČOV
  • tvrdý kal na povrchu žumpy
  • upchaté potrubia
  • zapáchajúca latrína

Pokiaľ aj vy riešite podobné komplikácie vo Vašej domácnosti, pravdepodobne Váš systém na prečistenie, alebo uskladnenie odpadovej vody, ako je žumpa, septik alebo čistiareň odpadových vôd, nefunguje ako by mal. Pokiaľ nie je chyba mechanická – žumpa je nesprávne odvetraná, ČOV je nedostatočne prevzdušnená a podobne, problém bude vo vyhubení prospešných baktérií, ktoré Vám pomáhali vodu prečistiť.

Za ideálnych podmienok sa špinavá voda z domácnosti zhromažďuje v nádrži (žumpa, septik, ČOV), kde sa oddeľujú čiastočky špiny, ktoré padajú ku dnu a na povrchu ostáva čistejšia voda. V prípade septiku preteká voda do druhej nádrže, odkiaľ sa dá odčerpať, v prípade ČOV sa ďalej prečisťuje a vyteká von.

Čo však spôsobilo, že Vaša žumpa, septik, ČOV sa upchal, voda je špinavá a zapácha?

Vo Vašom systéme došlo k premnoženiu škodlivých baktérií, ktoré zapríčiňujú hnilobné procesy. Dôvodov, prečo patogénne baktérie vytlačili prospešné baktérie, ktoré zvládnu odpad rozložiť a vodu prečistiť môže byť viacero. Napríklad, do systému sa dostala silná chémi, dezinfekcia alebo antibiotiká a baktérie uhynuli, alebo odumreli vďaka nepriaznivým vplyvom počasia, bolo príliš horúco, alebo príliš chladno. Taktiež sa mohlo stať, že vyhynuli preto, lebo ste odišli na dovolenku a dva týždne nedostávali žiadne živiny vo forme nového prísunu odpadovej vody. Baktérie v žumpe sa totižto živia odpadom, ktorý príjmu vo forme potravy a následne vylúčia do prostredia čistú vodu a CO2. Takýmto spôsobom čistia odpadovú vodu.

Na rovnakom princípe, čistenia pomocou baktérií, funguje naša Zem. Prospešné baktérie v prírode (môžeme ich nazývať aj probiotiká), v pôde, vo vode, v rastlinách, ale aj ľudskom tele, rozložia odpad, ako sú odumreté živočíchy, rastliny a iný organický materiál a premenia ho na vodu a kysličník uhličitý. Takto sa príroda udržiava čistá. Rovnaký princíp je aplikovaný v nádržiach pre čistenie odpadovej vody, kde by baktérie prirodzene sa nachádzajúce v kale (hmota na spodku nádrže) mali zvládnuť rozložiť prísun novej odpadovej vody, ale realita je často krát iná.

Ava.jpg
Foto: AVA

Používajte špeciálne vyšľachtené baktérie do ČOV, žumpy a septiku

Riešením problémov so žumpou, ČOV a septikom je používanie špeciálnych baktérií, ktoré pomôžu obnoviť zdravé prostredie v nádržiach. Tieto baktérie môžu pomôcť jednorazovo, ale najlepšie výsledky sa dosahujú ich pravidelným používaním, čo zabráni vzniku väčšiny problémov so žumpou, ČOV alebo septikom.

V prípade AVA tabletiek do žumpy, ČOV a septiku sa jedná o špeciálne vyšľachtené baktérie, kde vedci upravili bežné baktérie pre čistenie odpadovej vody tak, aby boli odolnejšie voči chémií, pH, vonkajším teplotám a nedostatku potravy; aby sa rýchlejšie množili a aby zvládli naraz skonzumovať väčšie množstvo odpadu, než ich pôvodná varianta. Najdôležitejší faktor pre zvýšenie účinnosti bakteriálneho produktu je zloženie baktérií. Koľko rôznych typov bakteriálnych kmeňov sa nachádza v jednej dávke. Pretože, nie je možné jeden typ baktérií upraviť tak, aby obsahoval všetky vyššie spomenuté vlastnosti. Čo však je možné docieliť je, namixovať dávku (v prípade AVA tabliet je to jedna tableta každé 2 týždne) tak, aby v nej bolo dostatočné množstvo ako odolných, tak aj rýchlo sa množiacich a masy konzumujúcich bakteriálnych kmeňov. Každá tableta AVA obsahuje presne nadávkovanú bakteriálnu zmes – koncentrát. Takúto presnosť nie je možné docieliť pri podobných, neskoncentrovaných, produktoch v práškovej, alebo tekutej forme.

Na trhu je veľké množstvo bakteriálnych prípravkov. Niektoré sú vyslovene určené na prečistenie vody v ČOV, iné v latríne, v septiku, nenechajte sa však pomýliť, odpadová voda, bez rozdielu v akej nádobe sa nachádza, sa prečisťuje pomocou tých istých bakteriálnych kmeňov a enzýmov. Preto je možné zakúpiť univerzálny prostriedok. Baktérie AVA sú nezávadné probiotiká, ktoré svojou životaschopnosťou rýchlo osídlia nádrž, zoberú potravu škodlivým baktériám, ktoré následne uhynú. Takto sa voda v nádrži vyčistí a prestane zapáchať.

Dobrá rada na záver

Správna starostlivosť o septik zahŕňa úpravu dávkovania baktérií podľa aktuálnej situácie. Jednoduchšie a lacnejšie je udržiavať správne množstvo prospešných baktérií v žumpe, ako následne riešiť problémy so zle fungujúcim zariadením.

  • Pokiaľ je zaťaženie Vášho domáceho septiku momentálne vyššie, tj.; užívate antibiotiká, prišla Vám návšteva, vonku mrzne, alebo sú horúčavy, treba baktérie dávkovať častejšie (v prípade AVA baktérií vo forme tabliet do ČOV, žumpy a septiku, raz do týždňa).
  • Pokiaľ príležitostne potrebujete domácnosť vyčistiť prípravkom na báze chlóru, alebo chemicky vyčistiť sifóny, 48h po dezinfekcií, vhoďte 3 po sebe nasledujúce dni do WC 1 tabletu AVA. Samozrejme, ak to je možné, vyhnite sa používaniu silnej chémie v domácnosti. Ako chémia, tak aj antibiotiká, baktérie v žumpe zabíjajú. Tablety AVA sú kompatibilné s bežnými čistiacimi a pracími prostriedkami.

Správna starostlivosť o žumpu, septik, alebo ČOV zahŕňa pravidelné dávkovanie kvalitnej zmesy baktérií a posilnenie dávky, pokiaľ je záťaž na Váš domáci systém odpadových vôd zvýšená. Aj pri pravidelnom používaní baktérií sa nevyhnete občasnému mechanickému vyprázdneniu Vašej nádrže, ale rozhodne túto potrebu zredukujete, keďže baktérie znižujú množstvo kalu.

Informačný servis