Brusel vyzýva občanov a podniky v Európskej únii, aby sa pripravili na brexit bez dohody

brexit, Veľká Británia, Európska únia
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.

Do 31. októbra 2019, dátumu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie, zostáva osem týždňov. Komisia v stredu preto vo svojom oznámení o pripravenosti na brexit opätovne vyzvala všetky zainteresované strany v EÚ-27, aby sa pripravili na scenár bez dohody.

Vzhľadom na pretrvávajúcu neistotu, ktorá v Spojenom kráľovstve panuje v súvislosti s ratifikáciou dohody o vystúpení dojednanou s vládou Spojeného kráľovstva v novembri 2018, a na celkovú politickú situáciu v krajine, ostáva vystúpenie bez dohody k 1. novembru 2019 možným, hoci neželaným výsledkom. Informovala o tom Ingrid Ludviková zo Zastúpenia Európskej Komisie v SR.

Podrobný kontrolný zoznam

Európska komisia v stredu preto uverejnila podrobný kontrolný zoznam s cieľom pomôcť podnikom, ktoré obchodujú so Spojeným kráľovstvom, urobiť konečné prípravy.

S cieľom minimalizovať narušenie obchodu by všetky subjekty zapojené do dodávateľských reťazcov so Spojeným kráľovstvom – bez ohľadu na to, kde majú sídlo – mali byť oboznámené so svojimi povinnosťami a nevyhnutnými formalitami pri cezhraničnom obchode.

Komisia pri tom vychádza z predchádzajúcich oznámení a zo 100 oznamov adresovaných zainteresovaným stranám, ktoré pokrývajú širokú škálu odvetví.

Komisia okrem toho navrhla Európskemu parlamentu a Rade aj cielené technické úpravy dĺžky trvania krízových opatrení EÚ v oblasti dopravy v prípade brexitu bez dohody.

Platia krízové opatrenia

Komisia takisto navrhla, aby v roku 2020 naďalej platili existujúce krízové opatrenia z roku 2019 pre odvetvie rybolovu a opatrenia súvisiace s potenciálnou účasťou Spojeného kráľovstva na rozpočte EÚ na rok 2020. Tieto opatrenia sú potrebné vzhľadom na rozhodnutie predĺžiť lehotu podľa článku 50 do 31. októbra 2019.

Napokon komisia navrhla, aby Európsky fond solidarity a Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii boli k dispozícii na podporu podnikov, pracovníkov a členských štátov, v prípade ktorých bude mať scenár bez dohody najhoršie dôsledky. Tieto návrhy musí schváliť Európsky parlament aj Rada.

Komisia pripomína, že je zodpovednosťou všetkých zainteresovaných strán, aby sa pripravili na všetky scenáre. Keďže scenár bez dohody ostáva možným výsledkom, komisia dôrazne vyzýva všetky zainteresované strany, aby využili dodatočný čas získaný v dôsledku predĺženia lehoty podľa článku 50 na to, aby sa ubezpečili, že prijali všetky opatrenia potrebné pri príprave na vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Ingrid Ludviková