Bratislavčanov stále trápia zanedbané dvory. Nová súťaž a manuál im ich pomôžu zveľadiť

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Yit_nech zije nas dvor_logo.jpg
Foto: YIT

Dvory sú dôležitou súčasťou života obyvateľov miest – od útleho veku až po starobu. O ich význame pre kvalitný život a bývanie dlhodobo hovoria odborníci a potvrdzujú to aj výsledky ankety, ktorú zrealizovala spoločnosť YIT Slovakia v júli 2022. Ľudia v nej zdôrazňujú hlavne ich spoločenský aspekt – obyvatelia sa na nich viac stretávajú, lepšie sa poznajú a našli si na nich aj útočisko počas pandémie. Mnohým ľudom však vo využívaní vnútroblokov bráni zanedbané prostredie. Ak by sa to zmenilo, ich obyvatelia by spoločne trávili dvojnásobne viac času ako dnes. Aj preto YIT opätovne spúšťa súťaž Nech žije náš dvor, do ktorej sa od dnešného dňa môžu zapojiť obyvatelia bytových domov v Bratislave.

Skvelé miesto, kde sa dalo do večera hrávať s kamarátmi a mohli sa na ňom stretávať ľudia každého veku – takto si na dvor spomínalo 81 % účastníkov ankety YIT ešte v roku 2018. Tá sa zamerala na to, ako dvory vnímajú obyvatelia bytových domov v Bratislave. Výsledky aktuálneho zisťovania na rovnakú tému z júla 2022 ukazujú, že v rámci funkčných vnútroblokov sa susedia viac stretávajú, lepšie poznajú a viac sa navzájom zdravia. Myslí si to takmer 80 % oslovených. Dve tretiny respondentov sa tiež zhodlo na tom, že tieto malé susedské námestia pomáhajú budovať nové kamarátstva na celý život. Okrem toho takmer 40 % respondentov je vďaka nim aktívnejších a trávi vonku viac času. Ľudia tiež dvory využívajú na aktivity s deťmi, záhradkárčenie, spoločné grilovačky, susedské burzy, ale aj prechádzky a cvičenie. Počas pandémie sa pre mnohých obyvateľov stali útočiskom.

YIT sa konceptom dvorov zaoberá už takmer dekádu. Experti z Fínska študovali prínosy dvorov pre susedstvá, širšie komunity aj pre mesto viac ako dva roky. Výsledkom je koncept More Life in Yards, ktorý formuluje základné požiadavky pre funkčný a životaschopný dvor. „Ak niekto žil v presvedčení, že domov je iba o štyroch stenách, uplynulé dva roky tento dojem preverili naozaj zásadne. Mnohé staršie bytové domy v Bratislave nemajú balkóny, a tak ľuďom chýbal bezpečný vonkajší priestor. Pre mnohých obyvateľov sa ním stali práve dvory. Až 40 % oslovených, ktorí mali existujúci funkčný dvor, na ňom počas pandémie trávilo viac času, ako to bolo bežné pred ňou. Toto číslo mohlo byť ešte vyššie, no stav niektorých dvorov v Bratislave to neumožňuje,“ hovorí o výsledkoch prieskumu Milan Murcko, generálny riaditeľ YIT Slovakia.

Ľudia, ktorí sa do ankety zapojili, dnes trávia na spoločnom dvore v priemere päť hodín týždenne. Ak by sa ich dvor zveľadil, bolo by to dvojnásobne viac času. Podmienkou pre stretávanie a rozvíjanie spoločenskej interakcie v rámci vnútroblokov je ale najmä ich čistota, dostatok zelene a upravené susedstvo. A to je často problém. Takmer 60 % respondentov poukazuje na zanedbané prostredie dvora, 45 % kritizuje jeho znečistenie nezodpovednými psičkármi a 37 % prekážajú zničené chodníky a miestny mobiliár. Po zlepšení kvality prostredia sa z vnútroblokov môžu opätovne stať miesta spoločenských aktivít a stretnutí.

Dvory majú potenciál spájať, ľudia však nevedia, ako na to. YIT preto prináša manuál

Veľmi pozitívnym zistením tohtoročnej ankety je vysoká miera ochoty ľudí zapájať sa do aktivít, ktoré by pomohli zlepšiť kvalitu a prinavrátiť život do ich dvorov. Takýto postoj deklarovalo až 90 % respondentov. Už dnes sa takmer 30 % z respondentov zúčastňuje na brigádach a skrášľovacích aktivitách, no mnohí ďalší obyvatelia nevedia, ako na to.

Práve im slúži Manuál dvorov, ktorý toto leto YIT Slovakia voľne sprístupnilo na svojej stránke. Na viac ako 40 stranách prináša inšpirácie a ponúka návod pre všetkých, ktorí majú záujem začať s obnovou či úpravou svojho dvora.

A aké zmeny by ľudia v Bratislave na svojom dvore najviac privítali? Až polovica z nich by chcela osadiť väčšie množstvo lavičiek. Len o čosi menej respondentov hlasovalo za vysadenie zelene a rebríček top 3 preferencií uzatvára vytvorenie zóny ticha, kde sa dá v pokoji čítať. Spoločný gril by potešil 39 % oslovených a oprava detského ihriska 32 % z nich.

YIT prináša súťaž na zveľadenie dvorov

Spolu s výsledkami ankety preto YIT ohlásilo aj spustenie súťaže Nech žije náš dvor, cez ktorú chce podporiť rozvoj dvorov v hlavnom meste. Až 3 víťazné prihlášky získajú vecnú výhru na zveľadenie svojho dvora v hodnote približne 2-tisíc eur. Súťažiaci si môžu vybrať medzi záhradným mobiliárom, grilom s príslušenstvom, súpravou náradia, setom náčinia na športovanie a mixom zelene na výsadbu. Do súťaže sa môžu zapojiť spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, správcovia bytových domov, občianske združenia, neziskové organizácie, aj fyzické osoby, ktoré majú trvalý pobyt v bytovom dome v Bratislave.

„Dvory sú už roky neoddeliteľnou súčasťou každého nášho projektu, a tak vidíme, ako vďaka nim komunita susedov, ktorí sa predtým nepoznali, prosperuje. Tento náš prístup chceme opäť rozšíriť aj na ďalšie komunity v Bratislave a pomôcť im vytvoriť prostredie, kde spolu budú radi tráviť čas. Aj malá zmena môže spôsobiť efekt snehovej gule – z prvej susedskej brigády je zrazu spoločná grilovačka či športové popoludnie pre deti. Verím, že s pomocou nášho manuálu a aj vďaka našej súťaži obyvateľom pomôžeme využiť spoločný priestor a vybudovať si kvalitnú komunitu tak, aby svoj dvor s radosťou využívali každý deň,“ uzatvára Milan Murcko.

Čas na prihlásenie projektov je do 31. augusta 2022. Podrobnosti súťaže, ako aj prihláška a Manuál dvorov sú na stiahnutie na stránke www.yit.sk/nechzijenasdvor.

1_zahrebska_dvor.jpg
Susedia na dvore na Záhrebskej ulici počas tohtoročného Víkendu bratislavských dvorov, ktorý YIT zorganizovalo v júni tohto roka. Foto: YIT

Informačný servis

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie YIT Slovakia