BIM. Revolučná technológia projektovania a správy budov

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Bim_augmented reality_delta group_screen_1.jpg
Foto: DELTA Group SK

Building Information Modeling (BIM) je stelesnenie toho, o čom architekti, investori a facility manažéri doteraz placho snívali. Revolúcia v projektovaní, výstavbe a užívaní budov – to je BIM. Logicky usporiadaná a užívateľsky prehľadná digitalizovaná podoba projektov. BIM prináša obrovskú pridanú hodnotu najmä pre developerov, ktorí takto získajú „digitálne dvojča stavby“ – interaktívnu a komplexnú vizualizáciu stavby, vrátane detailov jednotlivých technických riešení (napr. presné trasovanie elektroinštalácie, vodovodného potrubia, vzduchotechniky, použitých dielov a materiálov).

Ak to stručne zhrnieme – dokonalé poznanie a „digitálna prechádzka“ budúcou stavbou pomáhajú vyvarovať sa fatálnym chybám (ušetriť peniaze na následné opravy) a zároveň čo najlepšie poznať naprojektovanú stavbu aj po stránke technického a materiálového riešenia. O benefitoch technológie BIM nám poskytol odborné informácie špecialista z projekčnej a architektonickej kancelárie DELTA Group SK, BIM manažér v holdingu DELTA, Ing. Martin Mišún, ktorý zastrešuje aj systém vzdelávania v tejto spoločnosti tzv. „BIM Academy“. Viac konkrétnych detailov a zaujímavostí o užitočnom nástroji digitálneho modelovania stavieb BIM technológiou nájdete v našom rozhovore.

Prečo je pre investora používanie BIM  také výhodné a aké najväčšie benefity mu prináša?

Závisí to od konkrétneho investora, jeho chuti a odvahy pre inováciu. Z pohľadu investora sú najznámejšími výhodami tie, ktoré sú viditeľné. Či už sa jedná o 3D náhľady, virtuálne prehliadky, kontrolu možných kolízií, časovú simuláciu výstavby, atď. Čím dlhšie sa ale v tomto prostredí pohybujete, tým viac je vám zrejmé, že BIM prináša množstvo benefitov a výhod, ktoré na prvý pohľad nie sú tak zjavné, nakoľko sa jedná o štruktúru dát, organizáciu a automatizáciu procesov. Tieto Vás doslova vedia ochrániť od kruciálnych chýb a konfliktov v projektovej a realizačnej fáze stavby. Celkovo teda BIM prácu výrazne zefektívňuje a skvalitňuje.

Ďalšou samostatnou kapitolou je využívanie BIM modelov pri správe už hotovej skolaudovanej budovy, teda v životnom cykle jej plnohodnotného užívania. Väčšinou sa o BIM hovorí najmä pri projektovej príprave, prípadne v nasledujúcom kroku samotnej realizácie stavby. Musíme si však uvedomiť, že tieto fázy sú v rámci celkového životného cyklu budovy len nepatrným časovým úsekom. Dáta obsiahnuté v modeloch môžu obsahovať nespočetné množstvá potrebných informácií (samozrejme prehľadne a logicky zatriedené a usporiadané). Takto užívateľsky priateľské prostredie vkladá do rúk správcov veľmi efektívny nástroj na ich každodennú pracovnú operatívu. Správca budovy sa tak pri nefunkčnosti a servise koncového prvku v jednej z miestností nemusí manuálne „prehrabávať“ vo fyzických archívoch a zakladačoch pre získanie hľadanej technickej dokumentácie, revíznej správy atď. BIM človeku pomôže rýchlo špecifikovať, kde a aký prvok je nefunkčný a obratom tieto informácie odoslať zodpovedným špecialistom.

Virtuálna a rozšírená realita sa bežne používa pre zábavu a hranie počítačových hier. Má praktické využitie aj v projektovaní a architektúre budov v kontexte BIM?

Samozrejme, virtuálna realita (virtual reality / VR) a rozšírená realita (augmented reality / AR) sú praktickou a funkčnou časťou našej brandže už nejaký ten piatok. Je to užitočná a praktická pomôcka. Avšak pre upresnenie – digitalizácia projektu môže byť aj relatívne jednoduché prevedenie existujúcej papierovej dokumentácie do elektronickej formy, čo zďaleka neznamená, že sa jedná o BIM projekt. Rovnako tak 3D model prezentovaný v AR / VR nemusí nutne znamenať, že pri príprave projektu bola implementovaná technológia BIM. Virtuálna, rozšírená alebo zmiešaná realita sú len jednými z množstva rôznych využití BIM modelovania.

Ak ku prvkom priestorovej vizualizácie pridáme relevantné informácie, vlastnosti a väzby, získavame ďalšiu exkluzívnu pridanú hodnotu, napríklad pre kontrolu kvality výstavby a priebehu realizačných prác na stavenisku. Takto obohatený informačný model môžu efektívne využívať aj ostatní účastníci stavebného procesu. Musím priznať, že prechádzať sa po holopriestore s nasadenými holografickými okuliarmi pre virtuálne zobrazenie informačného modelu v zmiešanej realite a vidieť tak detailne všetky prvky, ktoré budú na stavbe zrealizované je naozaj veľmi vzrušujúca a zábavná časť mojej práce. Pred pár rokmi sme o takýchto možnostiach len nesmelo snívali. Dnes vďaka BIM procesom už vieme na ešte nezrealizovanej stavbe kontrolovať budúce konštrukcie, rozvody, inštalácie a pod.

Dsc_7443_delta_bim.jpg
Foto: DELTA Group SK

Building Information Modeling (BIM) je teda revolúciou v oblasti projektovania, výstavby, ale i následnej správy budov. Je tomuto progresu naklonená aj legislatíva?

Najvýraznejšia revolúcia v oblasti projektovania by bol ostrý prechod z papierovej podoby do čisto digitálnej. Teda vykročiť z papierovej doby priamo do odovzdávania BIM modelov a informačných databáz. Je ale potrebné pripraviť legislatívne zázemie tak, aby takýto postup bolo možné realizovať. Všetci však vieme, ako je to s rýchlosťou legislatívnych úprav nielen na Slovensku, a teda ešte stále sa musíme držať nohami pevne na zemi a akceptovať to, že takéto výrazné evolučné kroky potrebujú v rámci celého legislatívneho aparátu, vrátane administratívneho fungovania a procesov na stavebných úradoch, svoj čas.

Každopádne tým, že máme možnosť aspoň čiastočne vidieť do prípravy legislatívnych rámcov v Českej republike a na Slovensku, môžeme zhodnotiť, že Česká republika má v porovnaní so Slovenskom výrazný náskok. Slovensko v tejto oblasti, na tejto úrovni, žiaľ stagnuje a to si musíme povedať na priamo. Situácia v Čechách je výrazne lepšia aj vďaka skvelej práci Českej agentúry pre štandardizáciu (ČAS) a Odboru Koncepce BIM. Táto implementácia má jasný a zrozumiteľný cieľ. Preto veríme, že plánované štandardy sa postupne sfinalizujú, budú unifikované a bežne používané širokou odbornou verejnosťou. U nás, na Slovensku sa v rámci BIM asociácie Slovensko na rôznych konferenciách, podujatiach, prípadne na stretnutiach v interných pracovných skupinách, spolu s ostatnými odborníkmi, snažíme vymeniť si naše vedomosti a pretransformovať ich do zrozumiteľnej podoby pre širšiu odbornú verejnosť, prípadne ako podklad pre úpravu legislatívy. Vďaka blízkej kooperácii s našimi susedmi z Čiech môžeme využiť aj ich skúsenosti a poznatky na rýchlejšiu implementáciu u nás – optimisticky verím, že už v horizonte najbližších rokov. Ak to zhrniem, BIM je revolúcia, ktorá má pomôcť súkromnému i verejnému sektoru, investorom, užívateľom stavieb a výrazne modernizovať, zjednodušiť a sprehľadniť prácu aj na stavebných úradoch.

Ak by som bol investor zo súkromnej alebo verejnej sféry, kde by som sa o BIM technológii dozvedel viac?

Investori a všetci záujemcovia môžu našu spoločnosť kontaktovať priamo cez webovú stránku www.delta-group.sk. Ďalšie užitočné informácie a detaily o tejto technológii získate tiež na www.delta-group.sk/delta-experti-na-stavby. Na poslednom uvedenom odkaze sa dozviete napríklad aj to, že BIM je viac než len digitálny nástroj. Je prostriedkom na to, ako nadviazať efektívnu partnerskú spoluprácu medzi expertmi z rôznych odborov.

Vízia BIM v stavebníctve

BIM technológiu si určite na prvý pohľad zamilujú najmä pokrokovo mysliaci ľudia. Oplatí sa hádam pripomenúť aj víziu s akou plánuje využiť BIM štát a verejný sektor v susednej Českej republike a ďalších krajinách EÚ. Väčšina európskych krajín plánuje využívanie BIM podporiť prostredníctvom úpravy legislatívy. Od roku 2022 v Česku vznikne zákonná povinnosť, aby štátne nadlimitné zákazky stavieb nad 150 miliónov Kč boli projektované a realizované už len výlučne prostredníctvom tejto revolučnej technológie.

V dnešnej dobe BIM už nie je len o tvorbe modelu pre výkresy, koordináciu a výkazy. Stále častejšie sa stretávame aj s požiadavkami na využívanie modelov na rôzne simulácie a optimalizácie, či už z hľadiska časového (4D), prípadne so zohľadnením nákladov a simuláciu finančných tokov počas výstavby (5D).
V rámci skupiny DELTA sme v Rakúsku dokonca aktívne zapojení aj do výskumného projektu pre využívanie modelov na vyhodnotenie životného cyklu budovy z hľadiska udržateľnosti (6D).

V prípade ďalších informácii pre potenciálnych záujemcov máme k dispozícii aj na slovo vzatého odborníka pre BIM, Ing. Martina Mišúna, BIM manažéra DELTA Group SK, ktorého môžete kontaktovať na nasledujúcom e-maile: m.misun@delta-group.sk.

Odporúčame si pozrieť nasledovné video a vizualizáciu:

Virtuální realita ve stavebnictví ve společnosti DELTA Group
Fit-Out project for the international client, located in a recently renovated building of Pradiareň 1900

Informačný servis

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie DELTA Group SK