Bez práce je takmer 200-tisíc ľudí, miera nezamestnanosti sa i naďalej šplhá nahor

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
nezamestnaní, pohovor, úrad
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Rast nezamestnanosti, ktorý sa prejavil v troch štvrťrokoch minulého roka, sa nezastavil ani v januári až marci tohto roka. Celkový počet nezamestnaných podľa Výberového zisťovania pracovných síl v prvom kvartáli tohto roka dosiahol 190,3 tisíca ľudí a medziročne sa zvýšil o 23,2 percenta.

Miera nezamestnanosti oproti rovnakému obdobiu minulého roka vzrástla o 1,5 percentuálneho bodu na 7,1 percenta. V tlačovej správe to uviedol Štatistický úrad SR.

Počet nezamestnaných sa po sezónnom očistení v porovnaní so štvrtým štvrťrokom minulého roka zvýšil o 2,3 percenta na 194,2 tisíca osôb. V rámci krátkodobej nezamestnanosti sa zvýšila najmä nezamestnanosť v trvaní od 6 do 11 mesiacov, medziročne sa počet osôb v tejto skupine zdvojnásobil.

Najviac osôb pracovalo naposledy v priemysle

Najviac nezamestnaných podľa štatistikov pribudlo do veku 49 rokov, predovšetkým v kategórii 35 až 49-ročných, v ktorej vzrástol počet ľudí bez práce o 39,8 percenta. Medziročné zvýšenie počtu ľudí bez práce v ďalších dvoch skupinách , u 25 až 34-ročných a u 15 až 24-ročných, sa pohyboval na úrovni 20 percent.

Počet nezamestnaných bez pracovnej skúsenosti vzrástol o 1, 4 percentuálneho bodu a tvoril 23,7 percentný podiel na celkovej nezamestnanosti . Z hľadiska ekonomickej činnosti posledného zamestnávateľa najviac osôb naposledy pracovalo v priemysle, ubytovacích a stravovacích službách a v obchode.

Rast zaznamenali všetky kraje

Nezamestnaní pribudli vo všetkých krajoch, najväčší, až dvojnásobný nárast, pocítili v Trnavskom kraji. Aj v ďalších krajoch bol rast počtu ľudí bez práce výrazný, len v dvoch bol pod úrovňou 10 percent.

Najviac, až štvrtina z celkového počtu nezamestnaných, bola v Prešovskom kraji (48,6 tisíca osôb) a rovnako aj najvyššia miera nezamestnanosti, ktorá ako jediná mala dvojcifernú hodnotu (12,4 percenta). Jej najrýchlejší medziročný rast bol však v Trnavskom kraji, o 3,3 percentuálneho bodu.

Ako upozorňuje Štatistický úrad SR, zmenou legislatívy EÚ nastali významné metodické zmeny vo Výberovom zisťovaní pracovných síl. „Údaje od roku 2021 nie sú kompatibilné s údajmi za predchádzajúce obdobia a nie je možné ich teda porovnávať v časovom rade,“ uviedli štatistici.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie ŠÚ Štatistický úrad SR