Ako správne hlasovať vo voľbách (modrá a biela obálka). Kde voliť a na čo si dať pozor, aby nebol váš hlasovací lístok neplatný?

VO¼BY: Otvorenie volebných miestností
Vhadzovanie volebného lístka do volebnej urny v meste Stará Turá počas spojených volieb do orgánov územnej samosprávy 2022. Foto: SITA/Martin Medňanský

V sobotu sa na Slovensku konajú spojené krajské a komunálne voľby. Volebné miestnosti sú otvorené od 7:00 do 20:00. Ministerstvo vnútra SR to odôvodnilo komplikovanejším následným spočítavaním hlasov, keďže väčšina voličov bude mať k dispozícii štyri kandidátne listiny a obyvatelia Bratislavy a Košíc až šesť.

Volič môže v spojených voľbách voliť len v obci svojho trvalého pobytu. Hlasuje vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný. Nie je teda možné požiadať o hlasovací preukaz, ktorý by umožňoval hlasovať v ľubovoľnej volebnej miestnosti mimo trvalého pobytu, ako to poznáme z iných druhov volieb.

Občiansky preukaz

Volič pred voľbou preukáže svoju totožnosť občianskym preukazom. Na rozdiel od parlamentných či prezidentských volieb môžu v spojených regionálnych voľbách hlasovať okrem občanov Slovenskej republiky aj cudzinci s trvalým pobytom na Slovensku. Cudzinci sa preukážu dokladom o pobyte cudzinca. Podmienkou účasti je dovŕšenie veku 18 rokov najneskôr v deň konania volieb.

>>> Kandidáti na županov a primátorov

>>> Výsledky

Ministerstvo vnútra SR zriadilo infolinky pred spojenými voľbami do orgánov územnej samosprávy. Infolinka pre voličov bude dostupná na telefónnych číslach: 02/48592317 a 02/48592312. K dispozícii bude od pondelka 24. 10. 2022 do piatku 28. 10. 2022 v čase od 7.30 h. do 15.30 h. a v deň volieb v sobotu 29. 10. 2022 od 7.30 h. do 20.00 h. Infolinka Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán bude fungovať v deň volieb v sobotu 29. 10. 2022 na číslach 02/48592020 a 02/48592021. K dispozícii bude od 7.30 h. do 20.00 h. pre členov volebných komisií.

Cestovný pas alebo vodičský preukaz nie je možné použiť na zdokladovanie totožnosti. V prípade, že si volič v čase konania volieb do orgánov územnej samosprávy vybavuje nový občiansky preukaz z dôvodu uplynutia doby jeho platnosti či nesprávnych alebo neplatných údajov tvoriacich jeho obsah, vo volebnej miestnosti sa môže preukázať žiadosťou o vydanie občianskeho preukazu alebo potvrdením o občianskom preukaze vydaným príslušným orgánom policajného zboru.

Nepreukázanie totožnosti bráni voličovi vo výkone práva hlasovať v danom momente, neznamená však, že volič svoje právo stráca. Totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte cudzinca možno preukázať až do skončenia hlasovania, teda do 20:00. Tieto pravidlá platia aj pre hlasovanie mimo volebnej miestnosti.

Špeciálna volebná urna

Doma bude možné hlasovať do prenosnej alebo do špeciálnej volebnej schránky. Prenosná volebná schránka je určená pre voličov, korí sa nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov. O hlasovanie do špeciálnej volebnej schránky budú môcť požiadať voliči v izolácii alebo karanténe z dôvodu ochorenia COVID-19.

Modrá a biela obálka

Zvýšenú pozornosť by mali voliči venovať tomu, aby ich hlas neprepadol z dôvodu nepozornosti. Pozor si treba dať na farebné odlíšenie volieb aj počty zakrúžkovaných kandidátov. V prípade, že sa volič pri úprave hlasovacieho lístka pomýli, môže požiadať okrskovú volebnú komisiu o vydanie nových hlasovacích lístkov. Nesprávne upravené hlasovacie lístky je povinný odložiť do určenej schránky, ktorá sa bude nachádzať v každej volebnej miestnosti. Po odhlasovaní, teda vložení obálky do volebnej schránky, však už voliči nebudú mať možnosť požiadať o nové hlasovacie lístky.

Volebná schránka pre krajské voľby bude v modrej farbe. Volič do nej vloží modrú obálku s dvoma hlasovacími lístkami s modrými pruhmi na okrajoch. Pre komunálne voľby je určená biela schránka. Volič do nej vloží bielu obálku s dvoma bielymi hlasovacími lístkami.

Voliči v Bratislave a Košiciach volia do orgánov mestskej časti aj mesta, preto dajú do obálky až štyri hlasovacie lístky: dva biele a ďalšie dva biele na ľavom okraji so sivým pruhom. Ak volič vloží hlasovací lístok do farebne nesprávnej obálky, je takýto hlasovací lístok neplatný. Ak volič vloží obálku do nesprávnej schránky na hlasovanie, je takéto hlasovanie neplatné.

Neplatný hlasovací lístok

Hlasovacie lístky sa upravujú krúžkovaním poradového čísla kandidáta. Ak volič neoznačí zakrúžkovaním ani jedného kandidáta na poslanca, starostu, primátora alebo župana je tento hlasovací lístok neplatný.

Hlasovací lístok je neplatný aj v prípade, ak volič označil zakrúžkovaním viac kandidátov, než má byť vo volebnom obvode zvolených poslancov, alebo ak zakrúžkoval viac ako jedného kandidáta na starostu, primátora alebo župana. Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode, je uvedený na hlasovacom lístku. V prípade, že volič označil zakrúžkovaním menej kandidátov, než má byť vo volebnom obvode zvolených poslancov, je hlasovací lístok platný.

Neplatné sú aj hlasovacie lístky, ktoré nie sú na predpísanom tlačive. Ak je v obálke niekoľko hlasovacích lístkov pre voľby poslancov zastupiteľstva samosprávneho kraja, sú všetky tieto hlasovacie lístky neplatné.

Obdobné pravidlo sa uplatní v prípade niekoľkých hlasovacích lístkov pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Ak je v obálke niekoľko hlasovacích lístkov pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva, sú všetky tieto hlasovacie lístky neplatné. Obdobné pravidlo sa uplatní aj v prípade niekoľkých hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce.

Voliť sa bude vo všetkých obciach v 6 010 okrskoch. Krajské voľby sa vykonajú v 2 926 obciach Slovenskej republiky. Komunálne voľby sa vykonajú v 2 921 obciach, neuskutočnia sa v piatich obciach z dôvodu nepodania kandidátnych listín ani pre voľby do obecného zastupiteľstva, ani pre voľby starostu obce.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom