Absolventi na praxi by si mohli prilepšiť, ministerstvo práce predstavilo nástroje na zlepšenie podmienok na trhu práce

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe by sa mal od začiatku budúceho roka zvýšiť zo súčasných 65 na 100 percent sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu.

Podpora rekvalifikácie uchádzačov

Novým nástrojom aktívnej politiky trhu práce sa má stať príspevok na podporu rekvalifikácie uchádzača o zamestnanie, ktorý sa má poskytovať až do výšky 100 % oprávnených nákladov súvisiacich s rekvalifikáciou.

Z nástrojov aktívnej politiky trhu práce sa má pritom vypustiť príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby, príspevok na vzdelávanie a prípravu pre trh práce pre uchádzača, ktorý si vzdelávanie zabezpečil sám, ako aj príspevok na presťahovanie sa za prácou.

Vyplýva to z návrhu novely zákona o službách zamestnanosti, ktorý Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predložilo do pripomienkového konania.

Príspevky pre SZČO

Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších služieb pre obec alebo samosprávny kraj už nebude nárokovateľný, jeho poskytovanie bude na rozhodnutí samosprávy.

Zmeny majú nastať aj pri poskytovaní príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť. Rezort práce navrhuje zjednotiť systém určovania výšky tohto príspevku pre všetky kraje.

Záujem o tento príspevok sa má zvýšiť tým, že sa skráti povinnosť prevádzkovať nepretržite podnikanie z troch rokov na dva roky po poskytnutí príspevku.

Zamestnávanie ŤZP

Novelou zákona sa má tiež zo zákona vypustiť ustanovenie o finančnej pomoci na podporu udržania zamestnanosti v malých podnikoch alebo stredných podnikoch.

Ministerstvo práce a sociálnych vecí tiež navrhuje zmeniť podporu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.

Zjednodušiť sa má prístup a zotrvanie štátnych príslušníkov tretích krajín na trhu práce najmä úpravou určenia zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily na úroveň krajov, ako aj upraviť pôsobnosť Aliancie sektorových rád a sektorových rád a vzdelávania prípravy pre trh práce.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie MPSVR Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR