Vznikne nové Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, rozhodli o tom poslanci

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
VLÁDA: Rokovanie 19. schôdze
Zľava: Podpredseda vlády pre legislatívu a strategické plánovanie Štefan Holý a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak. Foto: SITA/Úrad vlády SR

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) sa zmení na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI). Poslanci parlamentu vo štvrtok schválili v zrýchlenom konaní vládny návrh novely zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.

Novovzniknuté ministerstvo prevezme pôsobnosť úradu vicepremiéra v oblasti investícií a informatizácie k 1. júlu a pôsobnosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v oblasti regionálneho rozvoja k 1. októbru.

Novela kompetenčného zákona nadobudne účinnosť dňom vyhlásenia okrem lehôt prechodu pôsobnosti na nové ministerstvo a časti o úprave zákona o rozpočtových pravidlách.

Zlepšenie implementácie fondov

„Cieľom týchto zmien je centralizácia a koncentrácia agendy regionálneho rozvoja a eurofondov na jedno ministerstvo s cieľom zlepšenia koordinácie regionálneho rozvoja, optimalizácie implementačnej štruktúry riadenia eurofondov, posilnenia princípov transparentnosti, efektívnosti, hospodárnosti, účelnosti a výsledkovej orientácie, na ktoré kladie dôraz aj Európska komisia,“ vyplýva z predkladacej správy k novele kompetenčného zákona. Ďalším cieľom je v súlade s programom vlády legislatívny proces na vládnej úrovni a tvorba strategickej vízie.

Podpredseda vlády SR pre legislatívu a strategické plánovanie Štefan Holý (Sme rodina) informoval, že cieľom návrhu je zlepšiť implementáciu európskych štrukturálnych a investičných fondov v súlade s programovým vyhlásením vlády SR, ako aj urýchliť prijímanie opatrení na potlačenie a zmierňovanie následkov ochorenia Covid-19.

Z eurofondov je totiž možné prefinancovať viaceré opatrenia na boj s pandémiou. K ďalším zámerom návrhu zaradil zabezpečiť kontinuálne a neprerušené čerpanie eurofondov v programovom období 2014 – 2020, ukončovanie obdobia 2007 – 2013 a prípravu nového obdobia 2021 – 2027.

„Stav implementácie a miera čerpania programového obdobia 2014 – 2020 je alarmujúci, vykonanie uvedených zmien v čo najkratšom časovom horizonte je kľúčové. Napraviť treba nevyhovujúci stav prípravy programového obdobia 2021 – 2027, ktoré v porovnaní s predchádzajúcimi programovými obdobiami výrazne mešká a je potrebné vyvinúť maximálne úsilie na rozbehnutie procesu prípravy Partnerskej dohody, operačných programov a implementačnej štruktúry,“ povedal Holý.

Zefektívnenie legislatívnej činnosti

Cieľom je podľa vicepremiéra tiež vytvoriť právny rámec a inštitucionálne zázemie pre podpredsedu vlády (teda pre Holého), aby mohol čo najskôr zabezpečovať plnenie úloh z programu vlády a to vytvorením určených mechanizmov na zefektívnenie legislatívnej činnosti na úrovni vlády a koordináciou činností ústredných orgánov štátnej správy pri naplnení vládneho programu.

„Okrem toho je cieľom tohto návrhu vytvoriť pre podpredsedu vlády potrebný právny rámec pre posudzovanie hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti interných a externých právnych služieb a právnych zastúpení, ako aj interných a externých konzultačných služieb ekonomického, finančného, právneho a odborného charakteru, ktoré vykonávajú alebo obstarali subjekty verejného sektora,“ dodal Holý. To podľa neho umožní nájsť zdroje z vnútorných rezerv a zaviesť transparentné mechanizmy využívania týchto služieb.

Výhrady ku skrátenému konaniu

Viacerí poslanci, najmä za opozičný Smer-SD, ale aj Ondrej Dostál z vládnej SaS, mali v rozprave výhrady k dôvodom na skrátené konanie o návrhu novely kompetenčného zákona.

„Je však otázne, či to je dôvod na skrátené legislatívne konanie. Myslím si, že nie. Pred štyrmi rokmi som presne takýto postup kritizoval u tretej Ficovej vlády, keď tiež tesne po schválení programového vyhlásenia vlády prišla do parlamentu s novelou kompetenčného zákona tvrdiac, že vyplýva to z programového vyhlásenia vlády,“ povedal Dostál s tým, že nie sú splnené zákonom stanovené dôvody pre skrátené legislatívne konanie.

„Teraz sa situácia zopakovala, opozícia to kritizovala, nemal som odvahu to obhajovať, lebo dôvody na to nie sú,“ dodal poslanec.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Ondrej DostálŠtefan Holý
Firmy a inštitúcie Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR MIRRIMPRV Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRÚrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu