Rozhodnuté: Nezaočkované deti do škôlky neprijmú

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
||
Foto: GettyImages
Na druhej strane sa však zrušia pokuty za odmietnutie očkovania

Do škôlky v budúcnosti prijmú už len deti s povinným očkovaním. Oznámilo to ministerstvo zdravotníctva. Ako uviedla jeho hovorkyňa Zuzana Eliášová, v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva sa tak rozhodlo po odborných diskusiách, s cieľom prevencie a ochrany zdravia detskej populácie.

Zároveň však navrhujú zrušenie sankcií za odmietnutie povinného očkovania. V súčasnosti môžu dosiahnuť spolu až 331 eur. „Sankcie by sa zrušili po 12 rokoch od zavedenia do praxe,“ dodala Eliášová.

V súčasnosti bez obmedzení, ale s pokutami

Kolektívne zariadenie vytvára podmienky, ktoré uľahčujú zavlečenie a šírenie nákazy. Neočkované deti v kolektíve môžu byť prameňom pôvodcu nákazy pre vnímavé deti, ktoré nemôžu byť očkované pre kontraindikáciu alebo sú neimúnne pre neschopnosť organizmu vytvoriť si protilátky.

V súčasnosti môže byť do predškolského zariadenia prijaté aj dieťa, ktoré neabsolvovalo povinné očkovanie.

„V pripravovanej novele zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia navrhujeme zabezpečiť povinnosť, aby do predškolského zariadenia bolo prijaté len dieťa, ktoré sa podrobilo povinnému pravidelnému očkovaniu zodpovedajúcemu veku dieťaťa podľa očkovacieho kalendára, alebo má potvrdenie od ošetrujúceho lekára, že je proti nákaze imúnne alebo nemôže byť očkované pre trvalú kontraindikáciu,“ uviedla ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.

Pokuty neslúžili na vyberanie peňazí

Zdôraznila, že ona i epidemiológovia si uvedomujú, že uvedená téma je pre rodičov mimoriadne citlivou témou. Aj preto pristúpili k rozhodnutiu zrušiť sankcie za nepodrobenie sa povinnému očkovaniu.

„Vysielame tým jasný signál, že cieľom povinného očkovania nie je vyberanie pokút za jeho odmietanie, ale prevencia závažných infekčných ochorení, ktorým možno predchádzať očkovaním,“ uviedla Kalavská.

Predbežná informácia o pripravovanom právnom predpise je už zverejnená a do jeho prípravy sa môže zapojiť aj verejnosť.

škôlka
Zvýšiť počty detí v materských školách by mala povinná predškolská dochádzka päťročných. Foto: ilustračné, Pixabay.com

Kolektívna imunita je nevyhnutná

Pri súčasných zdravotných hrozbách ako sú napríklad osýpky, v krajinách EÚ ako aj na Slovensku odborníci zdôrazňujú nevyhnutnosť zabezpečiť kolektívnu imunitu pred infekčnými ochoreniami.

„Dostatočná úroveň zaočkovanosti detí a zachovanie kolektívnej imunity populácie nám zabezpečí ochranu pre všetkých ľudí,“ uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Preto podľa neho treba realizovať aj zmeny v oblasti prijímania detí do škôlok na základe ich očkovacieho statusu. Obmedzenia pre prijímanie neočkovaných detí do materských škôlok zaviedla napríklad už Česká republika, Litva ako aj Francúzsko.

V prípade zavlečenia závažných infekčných ochorení do detského kolektívu je treba bezodkladne reagovať, dodal Mikas.

Prevádzkovateľom zariadení pre deti a mládež preto pribudne povinnosť viesť zoznam osobných údajov potrebných pre prípad urýchleného prijatia protiepidemických opatrení príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

Epidemiológovia tento krok podporujú

Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť plne podporuje povinnosť očkovania pred nástupom do predškolského zariadenia.

Ako upozornila jej prezidentka Zuzana Krištúfková, v súčasnosti deti, ktoré rodičia odmietli dať očkovať, zneužívajú kolektívnu ochranu, ktorú tvoria očkované deti. To je podľa nej neetické.

„Rovnako podporujeme zrušenie pokút za odmietnutie povinného očkovania, pretože zaplatenie pokuty dieťa pred nákazou nechráni. Rodičia si musia uvedomiť, že osobná sloboda sa v prípade prevencie prenosných chorôb končí pri slobode druhého dieťaťa, ktorého môže neočkované dieťa nakaziť,“ dodala Krištúfková.

Vakcina_naberanie.jpg
Foto: Photl.com / Lafityor Zx

Rodičia najčastejšie odmietajú MMR vakcínu

Rodičia najčastejšie odmietajú očkovanie vakcínou proti osýpkam, mumpsu a ružienke (MMR vakcína). Z administratívnej kontroly očkovania k 31. augustu 2018 vyplynulo:

  • v ročníku narodenia 2016 bolo zistených 1 635 odmietnutých očkovaní (2,8 % z počtu detí v ročníku narodenia podliehajúcich očkovaniu)
  • ročník narodenia 2015 bolo zistených 1 593 odmietnutých očkovaní (2,9 % z počtu detí v ročníku narodenia podliehajúcich očkovaniu)
  • na krajskej úrovni bola najvyššia miera odmietania povinného očkovania zaznamenaná v Trenčianskom kraji a v Bratislavskom kraji (4,5 – 4,8 % v uvedených ročníkoch narodenia).

Sú však aj rodičia, ktorí odmietajú aj ostatné druhy očkovania a preočkovania, či už očkovanie hexavalentnou vakcínou a následné preočkovanie proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu a detskej obrne alebo očkovanie proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam.

Najviac rodičov odmieta očkovanie prvou dávkou MMR vakcíny, a to v priemere 1 700 odmietnutých očkovaní každý rok. V roku 2018 zaznamenali mierny pokles odmietnutí očkovania). Ďalej je to odmietanie očkovania proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam, a to v priemere 1 200 odmietnutých očkovaní každý rok. Očkovanie hexavalentnou vakcínou odmieta v priemere 1 100 rodičov každý rok.

Počet rodičov odmietajúcich očkovanie sa pohybuje každý rok približne na tej istej úrovni pri všetkých druhoch očkovania.

Na Slovensku sa povinne očkuje proti desiatim infekčným ochoreniam.

Ockovanie_skolka.jpg

Celkové čísla sú dobré, problém je v regiónoch

Celoslovenské výsledky zaočkovanosti v rámci pravidelného povinného očkovania detí prekročili hranicu 95 % vo všetkých kontrolovaných ročníkoch narodenia.

Celoslovenská zaočkovanosť sa pohybovala na úrovni 95,2 % (základné očkovanie proti MMR, ročník 2016) až 97,7 % (preočkovanie proti DTaP-IPV – ročník narodenia 2004).

Úrad verejného zdravotníctva SR eviduje zaočkovanosť detskej populácie za posledný rok pod 95 %, teda pod hranicou potrebnou na dosiahnutie kolektívnej ochrany populácie na krajskej úrovni, a to v rámci základného očkovania proti MMR v 15. – 18. mesiaci života v ročníku narodenia 2016 v troch krajoch a v ročníku narodenia 2015 v dvoch krajoch.

Na okresnej úrovni bola nižšia ako 95 % zaočkovanosť zistená v rámci:

  • očkovania prvou dávkou MMR vakcíny u detí narodených v roku 2016 v 27 okresoch
  • základného očkovania tromi dávkami hexavalentnej vakcíny (proti DI-TE-PER-VHB-HIB-POLIO) u detí narodených v roku 2016 v 11 okresoch
  • základného očkovania tromi dávkami proti pneumokokovým nákazám u detí narodených v roku 2016 v 12 okresoch
  • preočkovania proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu a detskej obrne v 6. roku života u detí narodených v roku 2011 v 11 okresoch
  • preočkovania proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu detskej obrne v 13. roku života detí narodených v roku 2004 v 2 okresoch.
Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Andrea KalavskáJán MikasZuzana EliášováZuzana Krištúfková
Firmy a inštitúcie SEVS Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť