Rezerva pre nemocnice vlani nešla nemocniciam

Sporenie.jpg
Foto: Pixabay.com

Z 50 miliónov eur putovali peniaze na zabezpečenie predsedníctva, SIS-ke, ale aj na koncert vo Vatikáne.

V rozpočte na rok 2016 bola vyčlenená rezerva vo výške 50 mil. eur určená na krytie rizika horšieho hospodárenia nemocníc. Ako na svojom facebookovom profile upozornila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, až 47 mil. eur z tejto rezervy bolo nakoniec použitých na iné účely napriek tomu, že nemocnice skutočne hospodárili horšie.

Podľa údajov rady, ktoré zverejnila vo svojom hodnotení, najväčšia čiastka, vyše 8,8 milióna eur, putovala Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby (NASES), a to na zabezpečenie prevádzky informačných systémov.

Viac ako 7,1 milióna eur zinkasoval Štátny ústav pre kontrolu liečiv na zabezpečenie plnenia úloh a pokračovanie v postupnom zapájaní do nových odborných prác v rámci EÚ. Časť tejto sumy išla aj na realizáciu rezidentského programu.

Jaguar, SIS a koncert vo Vatikáne

Otázky vzbudzuje tretia najvyššia položka – na bezpečnostné opatrenia počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ išlo viac ako 5,1 milióna eur. Slovenské predsedníctvo sa objavuje v zozname výdavkov viackrát – napríklad na realizáciu mediálneho zabezpečenia národného vysielania išlo RTVS vyše 1,1 milióna eur.

Rezerva určená pre nemocnice nepochopiteľne financovala aj Slovenskú informačnú službu, keď 1,1 milióna išlo na financovanie spravodajskej činnosti. Štyridsať nových zamestnancov ministerstva spravodlivosti zhltlo viac ako milión eur.

Opatrenie1.jpg

Opatrenie2.jpg
Opatrenie3.jpg

Zdroj: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť

Namiesto nemocníc išli peniaze aj na zabezpečenie stretnutia predsedov parlamentov členských štátov EÚ, a to vo výške 268 tis. eur. Ekonomické a právne poradenstvo pre spoločnosť Jaguar Land Rover si vyžiadalo 71 tis. eur.

Najmenšia čiastka, avšak zrejme na najbizarnejší účel, bola 10 tisíc eur – na zabezpečenie financovania koncertu vo Vatikáne.

Opatrenie4.jpg

Opatrenie5.jpg

Zdroj: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť

Ministerstvo financií: Peniaze sme potrebovali inde.

Prečo rezerva určená pre nemocnice išla všade, len nie nemocniciam?

Podľa ministerstva financií, „použitie predmetnej rezervy bolo v súlade s vtedy aktuálnymi potrebami jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu a v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy.“

Výsledky zdravotníckych zariadení patriacich do sektora verejnej správy boli za rok 2016 zaznamenané plne v súlade s metodikou ESA 2010 do notifikovaného schodku rozpočtu verejnej správy.

Podľa Informácie o vývoji dlhu v rezorte zdravotníctva za rok 2016, zdravotnícke zariadenia v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva vykázali ku koncu minulého roka záväzky spolu vo výške 702,13 milióna eur. Z tejto sumy predstavovali dlhy, čiže záväzky po lehote splatnosti 547,16 mil. eur a záväzky v lehote splatnosti boli v sume 154,96 mil. eur.

Celkové záväzky štátnych zdravotníckych zariadení v roku 2016 vzrástli o 103 mil. eur. Rast dlhu sa tak medziročne spomalil, ale stále je to rast.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom