Národný plán kontroly infekčných ochorení má predchádzať ich šíreniu

Bakterie.jpg
Foto: Stockvault.net

Cieľom predkladaného programu je aj starostlivosť o chorých na infekčné ochorenia

Vláda bude v stredu rokovať aj o Národnom pláne kontroly infekčných ochorení (NPKIO) v SR, ktorý vypracovalo Ministerstvo zdravotníctva SR.

„Cieľom predkladaného národného programu je stanoviť globálny rámec na predchádzanie šíreniu infekčných ochorení, ako aj starostlivosť o chorých na infekčné ochorenia,“ uvádza sa v dokumente.

Národný plán kontroly infekčných ochorení obsahuje tiež špecifické ciele. Jedným z nich je národná kampaň „Čisté ruky“. Cieľ sa môže dosiahnuť prostredníctvom zavedenia povinného školenia o hygiene rúk alebo dodržiavaním farebného kódovania pomôcok na dezinfekciu prostredia.

Monitoring ochorení

Ďalším špecifickým cieľom je zníženie výskytu ochorení prenosných najmä krvou a pohlavným stykom a zlepšenie Národného imunizačného programu Slovenskej republiky. Tu pomôžu poradensko-preventívne centrá pre HIV/AIDS alebo zlepšenie povedomia a návštevnosti preventívnych vyšetrení ako primárnej formy prevencie.

Na základe NPKIO bol pripravený postup kontroly infekčných ochorení, ktorý by mal monitorovať komunitné infekcie najmä alimentárnych a respiračných nákaz, zoonóz a infekčných chorôb súvisiacich so životným prostredím.

Ďalej sa budú monitorovať a kontrolovať infekčné ochorenia súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (nozokomiálne a profesionálne nákazy).

Dokument zahŕňa aj SWOT analýzu súčasnej situácie v oblasti infekčných ochorení.

Pozornosť budú venovať aj antibiotikám

„Spotreba antibiotík v Slovenskej republike je v ambulantnej praxi mierne vyššia ako v ostatných krajinách Európskej únie. Kontrola výskytu rezistencie a spotreby antibiotík v ambulantnej praxi je nedostatočná“, píše sa v NPKIO.

Keďže sú antibiotiká lacné a kontrola ich spotreby sa vykonáva sporadicky, zvyšuje sa rezistencia bakteriálnych kmeňov v populácii, uvádza analýza. Vyplýva z nej, že SR je krajinou s extrémne nízkou zaočkovanosťou obyvateľstva proti chrípke a pneumokokovým invazívnym ochoreniam aj pri zdravotníckych pracovníkoch, čo vedie následne k vyššej spotrebe antibiotík.

Z analýzy vyplývajú aj možné príležitosti. Napríklad vytvorenie databázy očkovaných osôb, realizácia imunologických prehľadov na úrovni populácie Slovenskej republiky alebo podpora centier na výskum rezistencie mikroorganizmov.

Národný plán kontroly infekčných ochorení nadväzuje na stratégiu Zdravie 2020, ktorá má 10 prioritných oblastí. Medzi nimi je napríklad celoživotné investovanie do zdravia, posilňovanie a vytváranie podmienok pre rast osobnej zodpovednosti za zdravie alebo vytváranie motivovanej a odolnej komunity.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom