Kežmarská nemocnica ukončila reštrukturalizáciu

Money 891747_1280.jpg
Foto: Pixabay.com

Vedenie nemocnice tvrdí, že úspešnou reštrukturalizáciou sa podarilo pre región a mesto Kežmarok zachrániť približne päť miliónov eur. 

Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n. o. v júni ukončila štvorročné splácanie záväzkov voči svojim veriteľom, informovala o tom v pondelok prostredníctvom tlačovej správy.

V priebehu rokov 2013 až 2016 nemocnica splatila všetky svoje záväzky z minulosti a v súčasnosti hospodári bez vytvárania ďalších dlhov. „Nemocnicu sme zbavili dlhov. Zachránili sme, okrem čiastky 3,5 milióna eur za reštrukturalizáciu, aj milión eur z fondov Európskej únie, ktoré by sme v prípade konkurzu museli vrátiť a 500-tisíc eur vďaka predchádzajúcim dohodám s veriteľmi,“ vysvetlil Tomáš Tvarůžek, predseda Správnej rady nemocnice a konateľ spoločnosti PP Partnership, s. r. o., ktorá vstúpila do nemocnice formou mandátnej zmluvy v roku 2010.

Samotná reštrukturalizácia nemocnice sa začala v úvode roka 2012, keď nemocnica evidovala krátkodobé záväzky vo výške takmer 3,5 milióna eur. Pohľadávky si voči nemocnici v tom čase prihlásilo 27 veriteľov s vymáhateľnou sumou takmer tri milióny eur. Reštrukturalizačný plán bol následne schválený veriteľmi.

Ťažké obdobie, ale úspechy v kvalite

Podľa predsedu správnej rady nasledovalo pre nemocnicu veľmi náročné obdobie s dôrazom na zodpovednosť a platobnú disciplínu. Nemocnica musela podľa jeho slov iba z vlastných zdrojov zabezpečiť svoju štandardnú činnosť a neustále hľadať rozvojové programy s cieľom finančnej stability.

V priebehu reštrukturalizácie nemocnica nesmela vykázať ani žiadne iné záväzky po splatnosti. V opačnom prípade by bol na nemocnicu okamžite vyhlásený konkurz bez možnosti odvolania.

„Nemocnici v Kežmarku hrozilo, že zanikne. Vstupom spoločnosti sa zachránilo viac než 270 pracovných miest a zdravotná starostlivosť o približne 70-tisíc pacientov z celého regiónu bola zachovaná,“ povedal Tvarůžek.

Aj napriek procesu reštrukturalizácie sa kežmarská nemocnica v minulom roku ocitla na štvrtom až deviatom mieste v hodnotení všeobecných nemocníc inštitútu INEKO.

Kritériá pre hodnotenie nemocníc určuje Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a sledujú ich zdravotné poisťovne podľa vybraných ukazovateľov, a to najmä indikátorov kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, spokojnosti pacientov, čakacích lehôt na operácie, hospodárenia a transparentnosti.

Zakladateľom Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, neziskovej organizácie je mesto Kežmarok. Nemocnica má podľa zverejnených informácií rozhodnutie Prešovského samosprávneho kraja o prevádzkovaní odborov, ako sú vnútorné lekárstvo, chirurgia, gynekológia a pôrodníctvo, pediatria a neonatológia, OAIM (ARO), oddelenie dlhodobo chorých, geriatria, rádiodiagnostické pracovisko a dopravno zdravotná služba.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Nemocnica Dr. V. Alexandra Kežmarok