Zvýšené náklady na žiakov so zdravotným znevýhodnením zohľadňuje zvýšený normatív, školám však nestačí

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Foto: ilustračné, Thinkstock.

Zvýšené náklady na výchovu a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením sú zohľadnené zvýšením normatívneho príspevku na takýchto žiakov, podľa druhu a stupňa ich znevýhodnenia. Uviedol pre agentúru SITA tlačový odbor ministerstva školstva.

„Legislatíva negarantuje pre školy, ktoré vzdelávajú žiakov so zdravotným postihnutím a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia podporné služby prostredníctvom príslušných odborných zamestnancov a asistentov učiteľa,“ povedala pre agentúru SITA riaditeľka základnej školy Mateja Bela v Šamoríne Magdaléna Vajasová.

Pridelené financie mali len na troch asistentov

Riaditeľka vraví, že aj ich škola sa okrem normatívu uchádza o nenormatívne finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

„Podľa zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov ich môže ministerstvo školstva prideliť z kapitoly ministerstva a z kapitoly ministerstva vnútra na žiadosť zriaďovateľa školy. Naša škola mala z tejto kapitoly pridelené financie ani nie na troch asistentov, škola z vlastného rozpočtu dofinancovala ostatných asistentov. Tento rok nám boli pridelené financie pre asistentov v navýšenej forme, a boli pridané do normatívu. Všetky finančné prostriedky určené pre asistentov používa naša škola výlučne na ich mzdy a odvody,“ objasnila Vajasová.

Školy vraj často minú peniazena iný účel

Ministerka školstva Martina Lubyová totiž na zasadnutí parlamentného výboru pre školstvo tento týždeň uviedla, že školy zvýšený objem peňazí, získaný cez normatív, často minú na iný účel, a potom sa od ministerstva dožadujú ďalších prostriedkov, ktorých poskytnutie je už zo strany rezortu dobrovoľné.

Finančné prostriedky na základe normatívu je podľa ministerstva možné použiť na financovanie miezd vrátane poistného, príspevku na starobné dôchodkové sporenie, príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, prevádzky, modernizácie učebných pomôcok, špeciálnych učebných pomôcok a kompenzačných pomôcok a riešenie havarijných situácií.

Normatív na žiaka s postihnutím je až takmer sedemkrát vyšší. Kým na bežného žiaka v bežnej škole predstavuje 1 700 eur, na autistického žiaka až 13 000 eur. Prostriedky pridelené na základe normatívu však podľa ministerstva nie je možné účelovo viazať.

„Zabezpečiť účelové viazanie finančných prostriedkov pridelených na žiakov v školskej integrácii prostredníctvom zvýšeného normatívneho príspevku by bolo možné len vtedy, ak by sa tieto finančné prostriedky prideľovali nenormatívnym spôsobom. Takýto návrh by si vyžadoval legislatívnu zmenu príslušných právnych predpisov. Ministerstvo školstva však od zriaďovateľov očakáva, že napriek ich možnostiam prerozdeliť normatívne finančné prostriedky, budú pri rozpise finančných prostriedkov zohľadňovať potreby jednotlivých škôl, najmä škôl so žiakmi so zdravotným znevýhodnením,“ uviedol tlačový odbor ministerstva.

Financovať odborného zamestnanca nebude možné

Na základnej škole Mateja Bela v Šamoríne majú s inklúziou bohaté skúsenosti. Na ich škole je 1 096 žiakov, z toho 93 žiakov tvoria integrovaní žiaci s poruchami učenia, správania, s Downovým syndrómom, narušenou komunikačnou schopnosťou, autizmom, aspergerom a s telesným postihnutím.

Na škole je päť asistentov učiteľa v rámci projektu „Úspešne vzdelávať každého“, ktorý je financovaný z Európskeho sociálneho fondu so spoluúčasťou mesta. Ďalších sedem asistentov mimo tohto projektu financuje škola z nenormatívnych finančných prostriedkov a z rozpočtu školy.

„Špeciálna výchova a vzdelávanie zahŕňa problematiku výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, t.j. s mentálnym, telesným, zrakovým, sluchovým postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom, vývinovými poruchami učenia, poruchami správania, detí a žiakov chorých a zdravotne oslabených a intelektovo nadaných v príslušných školách a školských zariadeniach, vrátane špeciálnopedagogického poradenstva,“ vraví Vajasová.

Dodáva, že pri veľmi malom počte žiakov so zdravotným znevýhodnením v škole nebude možné z finančného normatívu na žiaka so zdravotným postihnutím financovať odborného zamestnanca, resp. odborných zamestnancov, ani asistenta učiteľa.

„Finančné prostriedky na riešenie problematiky odborných zamestnancov a asistentov učiteľa v školách, v ktorých žiaci plnia povinnú školskú dochádzku, dostávajú školy asi od roku 2017,“ vysvetlila. Je to rok, keď Petra Plavčana (SNS) v ministerskom kresle vystriedala Martina Lubyová (nom. SNS).

Nedostatok prostriedkov na asistentov učiteľa kritizovala na začiatku školského roka Slovenská komora učiteľov, opozícia a združenie InkluKoalícia.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Martina LubyováPeter Plavčan
Firmy a inštitúcie MŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR