Žilinská univerzita v Žiline má akreditáciu podľa nových štandardov. Umožní jej vytvárať, uskutočňovať a upravovať študijné programy

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Tento článok pre vás načítala AI.

Žilinská univerzita v Žiline získala akreditáciu podľa nových štandardov, na základe súladu vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania s danými štandardmi. Potvrdila to Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo.

Ako informovala špecialistka PR Žilinskej univerzity Adriana Valentovičová, univerzita je podľa novej akreditácie oprávnená vytvárať, uskutočňovať a upravovať študijné programy.

Celý proces trval niekoľko rokov

Pracovná skupina Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ) posúdila podklady od Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA).

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Proces prípravy a implementácie vnútorného systému kvality vzdelávania na univerzite bol náročný a trval niekoľko rokov. Pracovná skupina agentúry vypracovala po návšteve univerzity hodnotiacu správu, v ktorej okrem iného uviedla vyhodnotenie úrovne plnenia jednotlivých štandardov a tiež odporúčania na ďalšie zlepšenie,“ uviedla Adriana Valentovičová. Univerzita musí naďalej dbať o dodržiavanie štandardov, na čo bude dohliadať SAAVŠ.

Široká ponuka štujidných odborov

UNIZA je tak podľa novej akreditácie oprávnená vytvárať, uskutočňovať a upravovať študijné programy v študijných odboroch ako bezpečnostné vedy, doprava, ekologické a environmentálne vedy, ekonómia a manažment, elektrotechnika, geodézia a kartografia, informatika, kybernetika, mediálne a komunikačné štúdiá, stavebníctvo, strojárstvo a učiteľstvo a pedagogické vedy.

Vo väčšine študijných odborov sa jedná o prvý, druhý aj tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania.

„Sme radi, že naše niekoľkoročné úsilie bolo úspešne zavŕšené a Žilinská univerzita v Žiline je plne akreditovaná vo všetkých oblastiach vzdelávania. Poďakovanie patrí všetkým zamestnankyniam a zamestnancom UNIZA, ktorí sa podieľali na Vnútornom systéme zabezpečovania kvality vzdelávania UNIZA,“ povedal rektor UNIZA Ján Čelko.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Ján Čelko