Žiaci základných a stredných škôl musia použiť vzdelávacie poukazy do termínu, potom prepadnú

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Foto: ilustračné, Thinkstock

Vzdelávacie poukazy, ktoré školy vydali žiakom na mimoškolskú činnosť, musia žiaci použiť do 25. septembra. Agentúru SITA o tom informoval tlačový odbor ministerstva školstva.

Spolu s rodičmi si žiak vyberie záujmové vzdelávanie a poukaz odovzdá škole alebo školskému zariadeniu, ktoré toto vzdelávanie poskytuje. Hodnota vzdelávacieho poukazu je na rok 2019 stanovená v sume 32 eur, teda 3,2 eura na jeden mesiac.

Môžu ho použiť na inej škole

Škola nemôže svojim žiakom brániť, aby poukaz použili v inej škole alebo inom školskom zariadení. Môže ísť aj o centrá voľného času či základné umelecké školy.

Žiak nie je povinný poukaz použiť, nemusí ho odovzdať žiadnemu poskytovateľovi záujmového vzdelávania. V takom prípade sa nevyčerpané finančné prostriedky presúvajú na iný účel v rozpočte rezortu školstva, napríklad na dohodovacie konanie.

Využili státisíce poukazov

V minulom školskom roku žiaci využili takmer 560 000 poukazov, za ktoré Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyplatilo zriaďovateľom viac ako 17,7 mil. eur. Vzdelávací poukaz podľa zákona „reprezentuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka základnej školy alebo strednej školy“.

Je prostriedkom na poskytovanie štátneho finančného príspevku na záujmové vzdelávanie žiaka, ktoré zabezpečujú základné školy, stredné školy a školské zariadenia. Pod záujmovým vzdelávaním sa rozumie pravidelná záujmová činnosť organizovaná pre žiakov základných a stredných škôl v rozsahu najmenej 80 hodín v školskom roku jednotlivými poskytovateľmi.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie MŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR