Študentov stredných odborných škôl čakajú záverečné skúšky, pozostávajú z niekoľkých častí

Foto: ilustračné, Thinkstock

BRATISLAVA 12. júna (WebNoviny.sk) – Viac ako 8 000 žiakom na stredných odborných školách a odborných učilištiach sa v pondelok 17. júna začínajú záverečné skúšky.

Predstavia vedomosti a zručnosti

Ako agentúru SITA informoval odbor komunikácie rezortu školstva, žiaci na nich predstavia svoje zručnosti a vedomosti, ktoré získali počas prípravy na povolanie. Obdobie skúšok bude trvať do konca školského roka.

Záverečná skúška ukončuje štúdium žiakov v dvoj-, troj- alebo štvorročných učebných odboroch. Na stredných odborných školách je členená na písomnú časť, praktickú časť a ústnu časť. V odborných učilištiach ju tvorí ústna časť a praktická časť, ktorej súčasťou je aj písomná skúška.

Podobne ako maturanti, aj žiaci učebných odborov majú zo zákona voľno na prípravu, v ich prípade ide o tri dni pred termínom záverečnej skúšky.

Náhradný termín

„Žiaci odpovedajú pred skúšobnou komisiou, ktorú tvorí predseda, podpredseda, triedny učiteľ a zástupca stavovskej organizácie, ak ho stavovská organizácia deleguje. Písomná časť záverečnej skúšky pozostáva z najviac desiatich tém, pričom žiaci majú na jej vypracovanie čas od 45 do 120 minút. Praktická časť záverečnej skúšky obsahuje podľa náročnosti a špecifík odboru jednu až 15 tém. Tie zahŕňajú charakteristické činnosti, na ktorých výkon sa žiaci pripravujú. Ústnu časť tvorí najmenej 25 tém. Žiak má na odpoveď k téme vyčlenených maximálne 15 minút. Príprava žiaka na ňu trvá podľa charakteru študijného alebo učebného odboru 15 až 30 minút,“ informuje ministerstvo. Úspešní absolventi záverečnej skúšky získajú vysvedčenie a výučný list ako doklad o získanej kvalifikácii.

Ak sa žiak nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť na záverečnej skúške, môže požiadať o jej vykonanie v náhradnom termíne. Spraviť tak môže po ospravedlnení riaditeľom školy do troch dní od riadneho termínu konania skúšky.

Náhradný termín je určený na september tohto roku alebo február nasledujúceho roku. V minulom školskom roku ukončilo štúdium v učebných odboroch 6 492 žiakov v dennej forme a 915 v externej forme.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR