Zástupcovia študentov vyzývajú Druckerove ministerstvo na diskusiu pred predložením novely zákona o vysokých školách (foto)

Valné zhromaždenie Študentskej rady vysokých škôl. Foto: www.facebook.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) vyzýva Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR na konštruktívnu diskusiu pred predložením novely zákona o vysokých školách. Uznieslo sa na tom Valné zhromaždenie ŠRVŠ na zasadnutí v Novej Dubnici.

Valné zhromaždenie tiež „apeluje na slovenskú akademickú obec, aby pri procese tvorenia a prijímania novely dbala na zachovanie vecnej diskusie a zdržala sa ad hominem komunikácie voči predstaviteľkám a predstaviteľom vysokoškolských reprezentácií, akademickej obce či Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR„.

Problematika záverečných prác

Zástupcovia študentstva tiež počas zasadnutia odsúdili a rázne odmietli útoky na svojich zástupcov a zástupkyne pri výkone ich demokraticky nadobudnutých funkcií, a to „v zmysle akejkoľvek politickej a ideologickej afinity„. Valné zhromaždenie ŠRVŠ sa venovalo aj problematike záverečných prác a ďalších foriem ukončenia štúdia.

Apeluje na vedeckú obec, aby analyzovala prínos tvorby elaborátov a zvážila inovatívne formy ukončenia štúdia, a to i s ohľadom na využívanie nástrojov umelej inteligencie. Zástupcovia študentstva tiež vyzvali „zainteresované strany vysokoškolského vzdelávania na otvorenú komunikáciu obsahu a kvality záverečných prác v súvislosti s rozvíjaním kompetenčného profilu absolventiek a absolventov zohľadňujúceho potreby spoločnosti 21. storočia„.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Apelujú na komunikáciu

V súvislosti s výkonnostnými zmluvami sa Valné zhromaždenie ŠRVŠ obracia na rezort školstva, aby do prípadných zmien v nastavovaní kritérií výkonnostných zmlúv komunikoval so všetkými zákonom stanovenými vysokoškolskými reprezentáciami. Zároveň apeluje na „prehodnotenie zaradenia kritéria výkonnostných zmlúv ‚spokojnosť študentov s výučbou a podporou počas štúdia‘, resp. jeho obsahového ekvivalentu medzi základné merateľné ukazovatele„.

Zástupcovia študentstva sa tiež venovali problematike študentských mobilít a stáží, doktorandského štúdia, ale aj modernizácie a zlepšovania infraštruktúry študentských domovov či zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SRŠRVŠ Študentská rada vysokých škôl