Polročné prázdniny sa rušia, ministerstvo nevyhovelo zásadnej pripomienke odborárov

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať

Polročné prázdniny, ktoré trvajú jeden deň, budú od nasledujúceho školského roka zrušené. Vyplýva to z novely vyhlášky rezortu školstva o podrobnostiach o organizácii školského roka na školách, ktorá nadobudne účinnosť od 30. mája tohto roka.

Nadbytočné prázdniny

Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR argumentovalo, že tieto prázdniny sú nadbytočné, keďže neprinášajú pozitívne vplyvy na žiakov v školách.

Ich dĺžka nepostačuje na regeneráciu samotných žiakov, zamestnancov škôl alebo rodičov či zákonných zástupcov žiakov. Obdobie školských prázdnin od budúceho roka budú tvoriť jesenné, vianočné, jarné, veľkonočné a letné prázdniny.

Zásadná pripomienka odborárov

Ministerstvo v medzirezortnom pripomienkovom konaní o vyhláške nevyhovelo zásadnej pripomienke Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, ktorý požadoval stiahnutie predloženého návrhu. Dôvodom bolo, že polročné prázdniny vnímajú ako súčasť školských prázdnin a nevidia praktický dôvod na zmenu zaužívaného stavu.

„Poskytnutie polročných prázdnin bolo psychologickým predelom medzi ukončením hodnotenia v prvom polroku a novým hodnotením v druhom polroku. Bez poskytnutia polročných školských prázdnin by žiaci ukončili klasifikáciu v jednom polroku a pokračovali by hneď v ďalšom polroku, bez toho, aby si uvedomili hodnotenie výsledkov za predchádzajúci polrok a prípadnú potrebu sa zlepšiť v jednotlivých oblastiach,“ konštatoval zväz.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať