Národný projekt Systém overovania kvalifikácií v SR by mal zmeniť prístup Slovákov k celoživotnému vzdelávaniu

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Foto: ilustračné, Getty images

Prístup Slovákov k celoživotnému vzdelávaniu čoskoro zmení Národný projekt Systém overovania kvalifikácií v SR (NP SOK). Realizuje ho Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV).

V tlačovej správe o tom informovala manažérka publicity ŠIOV Martina Jasaňová s tým, že potreby zamestnávateľov a ponuka zamestnancov na trhu práce, vplyv pandémie COVID-19, ale aj otvárajúce sa možnosti celoživotného vzdelávania vytvorili požiadavku na flexibilnejšie získavanie kvalifikácií.

A to na základe neformálneho vzdelávania či informálneho (mimoškolského) učenia sa. Priblížila, že doposiaľ neexistoval systém, ktorý by umožňoval nadobudnúť kvalifikáciu bez absolvovania akreditovaného formálneho čiže školského vzdelávania.

Uplatnenie a rozvoj

Profesijné uplatnenie a rozvoj človeka často nebrzdí len nedostatok vedomostí, zručností a kompetencií, ale chýbajúci doklad o ich nadobudnutí,“ priblížila Jasaňová.

Projekt je určený ľuďom, ktorí majú záujem nechať si overiť svoje vedomosti, zručnosti a kompetencie nadobudnuté neformálnym vzdelávaním, teda počas praxe, respektíve informálnym učením sa.

Projekt pomôže mnohým Slovákom lepšie sa uplatniť na trhu práce. Cieľovú skupinu tvoria ľudia v produktívnom veku, zamestnanci, ktorí chcú získať lepšie uplatnenie, ľudia bez alebo s nízkou kvalifikáciou, ale aj uchádzači o zamestnanie či samostatne zárobkovo činné osoby,“ dodala.

Spolupráca na projekte

Spolu so ŠIOV sa na projekte budú podieľať aj štátne orgány, inštitúcie pôsobiace v oblasti vzdelávania, územnej samosprávy, mestá a obce, zamestnávateľské zväzy a združenia, ale aj odborárske organizácie.

Dôležitou súčasťou projektu a garantmi jeho výstupov sú sektoroví experti, ktorí budú prierezovo vstupovať do všetkých realizačných aktivít.

Projekt vítajú aj tripartitné zamestnávateľské organizácie, ktoré na potrebu vytvorenia systému dlhodobo aktívne upozorňovali.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Štátny inštitút odborného vzdelávania ŠIOV