Českí a slovenskí rektori vysokých škôl sa zišli v Prahe, politikom adresovali dôležitú výzvu

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Reprezentanti českých aj slovenských vysokých škôl vyzvali politikov, aby pri definovaní európskej budúcnosti začlenili do svojich vízií aj postavenie a poslanie vysokých škôl. Chcú byť totiž súčasťou diskusie o postavení vysokých škôl v budúcej Európe.

Zhodli sa na tom na spoločnom zasadnutí České konference rektorů (ČKR) a Slovenskej rektorskej konferencie (SRK), ktoré sa uskutočnilo v dňoch 2. a 3. júna v Prahe na pôde Vysokej školy ekonomickej.

Postavili sa proti vojne

Takmer 60 rektorov slovenských a českých vysokých škôl sa zišlo, aby rokovali o procese zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania v súvislosti s akreditáciou na Slovensku a v Čechách, ako aj o zmenách v riadení vysokých škôl, ich financovaní a načrtli budúcu spoluprácu medzi SRK a ČKR.

Na spoločnom stretnutí sa jednotne postavili proti vojne, ktorú vedie Ruská federácia na Ukrajine a vyzvali k jej okamžitému ukončeniu. Informovala o tom v tlačovej správe referentka pre komunikáciu s médiami Ľubica Benková.

V súvislosti so zákonom o vysokých školách, rovnako na Slovensku aj v Čechách, považujú za najdôležitejší princíp autonómie vysokých škôl vrátane riadenia finančných tokov a prístupu k prostriedkom na vedu a výskum.

„Žiadame o väčšiu dôveru, o akademické slobody nielen pre jednotlivcov, ale aj pre vysokoškolské inštitúcie a splnenie prísľubu ministrov vyjadreného na konferencii v Ríme (2020), ktorým sa zaviazali dodržovať inštitucionálnu autonómiu, akademické slobody a integritu, účasť študentov a zamestnancov na riadení vysokoškolského vzdelávania a verejnú zodpovednosť za vysokoškolské vzdelávanie,“ zdôraznil prezident SRK Rudolf Kropil.

Kvalitný akreditačný systém

Ako ďalej doplnila Benková, členovia SRK a ČKR považujú za dôležité aj kvalitný akreditačný systém a objektívne hodnotenie kvality vysokých škôl, ako aj ich internacionalizáciu.

Podporujú tiež, aby sa akreditačné agentúry pre vysoké školstvo stali členmi európskej siete ENQA a boli zapísané do Európskeho registra agentúr EQAR.

Benková dodala, že rast cien energií a inflácia v obidvoch krajinách a tiež pokles financovania verejných vysokých škôl v SR môžu uviesť vysoké školstvo do nepriaznivej situácie.

Z tohto dôvodu považujú SRK a ČKR za kľúčové každoročné navyšovanie financovania verejných vysokých škôl tak, aby podiel verejných financií na HDP vynakladaných na vysoké školstvo bol v dohľadnej dobe porovnateľný s priemerom krajín OECD.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Ľubica BenkováRudolf Kropil
Firmy a inštitúcie ČKR Česká konference rektorůSRK Slovenská rektorská konferencia