Cena Dionýza Ilkoviča spúšťa druhý ročník

Thinkstock

BRATISLAVA 20. februára 2018 (WBN/PR) – Začína sa druhý ročník Ceny Dionýza Ilkoviča. Ocenenie sa udeľuje pedagógom a nepedagogickým dobrovoľníkom, ktorí na základných a stredných školách rozvíjajú mimoškolskú činnosť v jednom zo štyroch prírodovedných predmetov – matematike, fyzike, chémii alebo v informatike. Od dnešného dňa ich môžu na ocenenie nominovať kolegovia, zriaďovatelia škôl, rodičia, žiaci či bývalí študenti. Finalisti a víťaz získajú finančnú odmenu v celkovej výške 6 000 eur. Záštitu nad druhým ročníkom Ceny Dionýza Ilkoviča prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Nominačný formulár a ďalšie informácie sú na stránke www.cenadi.sk.

„Mnohí učitelia, vychovávatelia a nepedagogickí dobrovoľníci vnímajú svoju prácu ako životné poslanie. Robia ju často vo voľnom čase, s radosťou a nadšením. Ich práca je pritom spoločensky nedocenená“,  hovorí odborný garant Ceny Dionýza Ilkoviča a predseda poroty Doc. RNDr. Martin Plesch, PhD., ktorý je takisto prezidentom Medzinárodného turnaja mladých fyzikov (IYPT) a vedeckým pracovníkom Fyzikálneho ústavu SAV. „Verím, že táto cena pomôže zlepšiť výučbu prírodných vied, že inšpiruje aj ďalších učiteľov, kolegov, ktorí sa venujú iným predmetom,” uviedol víťaz prvého ročníka ocenenia Jozef Smrek z Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach.

Podľa minuloročných výsledkov v testovaní PISA sa slovenskí 15-roční žiaci minulý rok prepadli pod priemer krajín OECD aj v matematike a prírodných vedách. Kvalita vzdelávania v tejto oblasti však bola podľa M. Plescha v minulosti na špičkovej úrovni. Dôkazom prepadu v súčasnosti je aj klesajúci počet zlatých a strieborných medailí z medzinárodných súťaží. „Kedysi to bola bežná, dnes je to výnimočná trofej. Napriek tomu sú tu dobrovoľníci, ktorí v rámci mimoškolskej činnosti formujú budúcich vedcov.”

Kritériá a priebeh ocenenia

Nominovaný môže byť jednotlivec – pedagóg aj nepedagogický dobrovoľník, ktorý sa aktívne podieľa na rozvoji mimoškolskej činnosti pre žiakov základných a stredných škôl v predmetoch matematika, fyzika, chémia a informatika. Porota bude hodnotiť nominované osobnosti na základe štyroch kritérií, ktorými sú dĺžka trvania a udržateľnosť mimoškolskej činnosti, výsledky mimoškolskej činnosti, rozsah mimoškolskej činnosti a inovatívny prístup. Členmi poroty, ktorej bude predsedať Martin Plesch, budú:

prof. Ing. Ivo Čáp, CSc., Žilinská Univerzita
doc. RNDr. František Kundracik, CSc., Univerzita Komenského v Bratislave
prof. RNDr. Tomáš Opatrný, DrSc., Univerzita Palackého, Olomouc
Mgr. Milena Partelová, Základná škola s materskou školou Sibírska, Bratislava
prof. Mgr. Radovan Šebesta, DrSc., Univerzita Komenského v Bratislave

Harmonogram ocenenia pre rok 2018

Vyhlásenie ocenenia 20. február 2018
Termín na zaslanie nominácií 31. júl 2018
Hodnotenie nominácií porotou August – september 2018
Vyhlásenie víťaza ocenenia 7. november 2018

Kto stojí za ocenením

Podpora talentov a osobností v oblasti prírodných vied je súčasťou misie spoločnosti PosAm, ktorá je vyhlasovateľom ocenenia. „Cena vznikla ako poďakovanie, pocta aj povzbudenie ľuďom, ktorí pracujú v školstve v oblasti prírodných vied,“ vysvetľuje Marián Marek, generálny riaditeľ spoločnosti. „Veríme, že obchodné pôsobenie v oblasti informačných technológií má mať aj širší spoločenský rozmer.“ Po úspešnom prvom ročníku, do ktorého bolo nominovaných 43 pedagógov aj nepedagogických zamestnancov škôl z celého Slovenska,  prevzalo nad ocenením záštitu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Kto bol Dionýz Ilkovič

Učiteľská legenda a zapálený vedec, fyzik a fyzikálny chemik sa narodil v roku 1907. Profesor Ilkovič mal výnimočný talent približovať zložitú vedu aj mladým žiakom. Založil a viedol Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave. V roku 1934 odvodil, ako člen tímu držiteľa Nobelovej ceny Jaroslava Heyrovského, vzťah medzi polarografickým difúznym prúdom, koncentráciou roztoku a charakteristikami kvapkovej ortuťovej elektródy. Tento vedecký objav je dodnes známy ako Ilkovičova rovnica. Viac informácií o živote a odkaze profesora Dionýza Ilkoviča nájdete na webe www.cenadi.sk.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom