Zdražovanie stavebných materiálov môže ohroziť štátne zákazky. Úrad pre verejné obstarávanie predstavil riešenia, ako sa vyhnúť neželaným scenárom

Výstavba cestného mosta
Foto: ilustračné, ttps://www.gettyimages.com

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) vydaním nového všeobecného metodického usmernenia k uzatváraniu dodatkov k zmluvám vypracoval právnu časť riešenia vplyvu rastu cien stavebných materiálov na realizáciu stavieb.

Podľa podpredsedu ÚVO Jaroslava Lexu je teraz dôležité pripraviť aj ekonomickú časť, a celé to prerokovať s Európskou komisiou, pričom by to mala byť vládna téma.

Vyplácanie subdodávateľov

Zhotovitelia stavieb budú musieť svoje nároky na dodatočné zvýšenie zmluvných cien riadne odôvodniť. „Vždy s tým musí súhlasiť aj verejný obstarávateľ, on na to v prvom rade musí mať zdroje. Toto je kľúčová záležitosť, ktorú musia vyrokovať najvyšší predstavitelia štátu tak, aby sme neskrachovali,“ upozornil Lexa v súvislosti s požiadavkami na úpravu cien stavebných zákaziek z dôvodu zdražovania materiálov.

Podpredseda ÚVO sa vyslovil za to, aby boli zaplatení aj subdodávatelia a opäť sa nestalo, že hlavný zhotoviteľ dostane zaplatené a jeho podzhotovitelia peniaze nedostanú.

„Pripúšťame to, aby sa urobila zmena, že verejný obstarávateľ môže priamo vyplatiť subdodávateľov, aby sa táto doložka priamo prijala,“ povedal Lexa. Za dôležité považuje, aby pri zákazkách všetci niesli svoju časť rizika.

Rast cien materiálov

Pravidlá pre dodatky k zmluvám s možným zvýšením cien sú pritom podľa podpredsedu úradu dlhé roky v zákonoch. Poznamenal, že napríklad pri indexácii cien nie je žiadna limitácia, okrem ekonomiky a hospodárnosti.

Pri správnej metodike zisťovania cien by bolo možné zvýšiť cenu konkrétnej komodity aj dvojnásobne. „Nie je to žiadny problém, len sa to nevyužíva. Upozorňovali sme na to už počas prvej krízy v rokoch 2008 a 2009, metodické usmernenia sú vonku. Rovnako v roku 2019 sme vydali veľké metodické usmernenie k zmluvám a, bohužiaľ, tri udalosti dokopy sa spojili a došlo k tomu, čo sa stalo,“ dodal Lexa v spojitosti s následkami pandémie koronavírusu, vojny na Ukrajine a inflácie, ktorá zasiahla aj stavebníctvo.

Uzatváranie dodatkov k zmluvám

ÚVO vydal nové všeobecné metodické usmernenie k uzatváraniu dodatkov k zmluvám, predtým ho konzultoval so zástupcami Európskej komisie.

Materiál pripravil v súvislosti so situáciou v stavebníctve a s otázkami, kedy a za akých zákonných podmienok je možné uzatvárať dodatky k zmluvám, ktorých dohodnutá suma nestačí na financovanie stavieb pre rast cien stavebných materiálov.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR má podľa rozhodnutia vlády zabezpečiť do 30. júna 2022 vypracovanie analýzy vývoja cien vybraných komodít a stavebných materiálov.

Urobí tak v nadväznosti na metodické usmernenie ÚVO, pričom preskúma vývoj cien vybraných komodít a stavebných materiálov s určením príčin ich rastu.

Hrozí odchod vysúťažených dodávateľov

Analýza bude zobrazovať časový vývoj cenových indexov vybraných komodít v rokoch 2005 až 2022. Na základe výsledkov analýzy bude posúdená možnosť otvárania, resp. dodatkovania už existujúcich zmlúv vo vzťahu k mimoriadnym okolnostiam, ktoré nastali alebo môžu nastať, a ktoré vo výraznej miere ovplyvňujú plnenia zmlúv.

Súčasný vývoj cien stavebných materiálov negatívne ovplyvňuje podnikateľské prostredie v stavebníctve, dodávatelia nie sú schopní realizovať zákazky za ceny v súčasných, resp. už vysúťažených zmluvách.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Jaroslav Lexa
Firmy a inštitúcie MDV Ministerstvo dopravy a výstavby SRÚVO Úrad pre verejné obstarávanie