Plánujete si kúpiť pozemok na výstavbu domu? Overte si najprv, či s ňou územný plán obce počíta

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Pozemok, územný plán
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Samospráva nie je povinná vyhovieť požiadavkám vlastníkov pozemkov a pri kúpe pozemku na to treba myslieť. Poukazuje na to verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský.

Posudzoval viacero podaní od občanov, ktorí sa domáhali zmeny územného plánu obce, no obec ich požiadavke nevyhovela a oni namietali zásah do svojho vlastníckeho práva.

V praxi sa často stretáva s podaniami občanov, v ktorých uvádzajú, že si kúpili pozemok, aby si na ňom postaviť dom. Až po kúpe pozemku zistia, že územný plán obce nepočíta s výstavbou domu.

Domáhanie sa zmeny využitia pozemku

Problémom je, že pred kúpou pozemku sa neoboznámia s územným plánom danej obce alebo sa spoľahnú na uistenie predávajúceho, že v budúcnosti sa bude dať pozemok využiť na výstavbu. Toto uistenie sa však nedostane do kúpnej zmluvy, a tak sa neskôr nemôžu dovolávať právnych nárokov voči predávajúcemu,“ hovorí Dobrovodský.

Keď si kupujúci uvedomí svoju chybu, začne sa od obce domáhať zmeny funkčného využitia pozemku. Uplatňuje si pripomienky v procese obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie. S kúpou pozemku pod budúci dom má vlastník nemalé finančné výdavky, spravidla spojené s dlhoročným splácaním hypotéky.

Nastáva sklamanie, keď vlastník pozemku zistí, že mu obec nevyhovie v procese obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie. Sťažuje sa, že mu obec takto zasahuje do výkonu vlastníckeho práva. To tak ale nie je,“ poukazuje ombudsman.

Obec nie je povinná vyhovieť

Hovorí, že obec ako orgán územného plánovania nemá povinnosť automaticky vyhovieť požiadavkám vlastníka pozemku. Odporúča preto občanom, aby sa pred kúpou pozemku či pred samotnou výstavbou vopred oboznámili s územným plánom danej obce.

Stavebný zákon dáva priestor občanom predkladať obci vlastné projekty využitia svojho vlastníctva, ale súčasne neobsahuje žiadne ustanovenie, z ktorého by bolo možné vyvodzovať právny nárok na to, aby orgán územného plánovania automaticky vyhovel požiadavke vlastníka nehnuteľnosti na zmenu funkčného využitia pozemku na ním požadované funkčné využitie pozemku,“ upozorňuje Dobrovodský a súčasne dodáva, že nevyhovenie pripomienke vlastníka neporušuje vlastnícke právo.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Róbert Dobrovodský