EIA nebude posudzovať výstavbu bytových domov v obci Nová Lesná

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
nájom, ceny bytov
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Projekt výstavby ôsmich bytových domov v podtatranskej obci Nová Lesná (okres Poprad) sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA). Vyplýva to z rozhodnutia Odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Poprad zo zisťovacieho konania zverejneného na enviroportáli.

Úrad stanovil niekoľko podmienok

Bratislavskej spoločnosti, ktorá v rámci projektu výstavby obytnej zóny Silvestris plánuje preinvestovať približne 30 miliónov eur, však stanovil niekoľko podmienok. Medzi nimi je napríklad zachovanie existujúcej zelene v maximálnej miere, využitie pôvodných druhov drevín pri sadových úpravách, či vylúčenie oplotenia riešeného územia. Rovnako úrad požaduje implementovať prvky elektromobility.

Bratislavská spoločnosť Rakenyk predložila zámer na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) v júni minulého roka. Stavať chce na ploche medzi Slavkovskou ulicou a Piesočným potokom. Projekt sa týka územia s výmerou viac ako 29-tisíc metrov štvorcových v jej vlastníctve. Navrhovaná činnosť bude podľa zámeru situovaná na ploche, v rámci ktorej platí 2. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny.

Zatiaľ predpokladaný začiatok výstavby bol podľa zverejneného dokumentu stanovený na tento rok, s ukončením v roku 2028. Bytové domy budú pozostávať zo štyroch nadzemných podlaží a jedného podzemného, ktoré bude slúžiť ako parkovacia garáž. Súčasťou projektu je aj výstavba detských ihrísk a sadové úpravy, či chodníky pre peších. Celkovo vznikne v rámci územia 310 parkovacích miest, z nich 252 bude umiestnených v spomínaných podzemných parkovacích garážach. Nová obytná zóna bude dopravne napojená prostredníctvom novovybudovanej križovatky na ulici Slavkovská.

Nebude sa ohrozovať životné prostredie a zdravie obyvateľov

„V rámci zisťovacieho konania správny orgán nezistil zásadné skutočnosti, ktoré môžu byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia, alebo ktoré by v závažnej miere ohrozovali životné prostredie a zdravie obyvateľov, ktoré by bolo potrebné posudzovať podľa zákona EIA,“ uvádza sa v rozhodnutí pred nadobudnutím právoplatnosti Odboru starostlivosti o životné prostredie na popradskom okresnom úrade.

Investorovi ale úrad odporučil zohľadniť aj ďalšie požiadavky, ktoré vyplynuli zo stanovísk doručených k zámeru. Ide napríklad o realizáciu archeologického výskumu, vypracovanie hydrogeologického posudku či navrhnutie opatrení na elimináciu negatívnych vplyvov železničnej prevádzky na výstavbu.

Skúsenosti z minulosti s bytovou výstavbou

Starosta obce Peter Hritz v júni minulého roka pre agentúru SITA potvrdil, že dané územie bolo schválené na bytovú výstavbu. Ide podľa jeho slov o pekný projekt, ktorý by mohol pomôcť zvýšiť počet obyvateľov, ktorých je aktuálne približne 1 700. Zároveň naznačil obavy, aby sa z bytov napokon nestali len víkendové apartmány.

V minulosti už totiž mali skúsenosti s individuálnou bytovou výstavbou, v rámci ktorej veľká časť domov napokon poslúžila inému účelu.

„Máme 20 percent ľudí, ktorí tam majú trvalý pobyt, a tým ostatným slúžia domy ako víkendové,“ skonštatoval. V územnom pláne už má obec podľa jeho slov aj zadefinované, že dom môže pozostávať len z jednej bytovej jednotky a nie napríklad z troch, aby z neho postupne nevznikali apartmány.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie EIARakenyk