Slovensko obsadilo v rebríčku inovačného indexu 45. miesto, výkonnosť štátu je pod úrovňou očakávaní 

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať Diskusia
Peniaze, technológie, inovácie
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Slovensku patrí v rebríčku Globálneho inovačného indexu 45. miesto. Oproti minulému roku si svoju pozíciu zlepšilo o jednu priečku. Index zoraďuje svetové ekonomiky podľa ich inovačného potenciálu.

Pozitívny trend posunu

Do hodnotenia bolo tentokrát zaradených 132 svetových ekonomík. Ako ďalej informuje Úrad priemyselného vlastníctva SR, súčasné 45. miesto naznačuje zastabilizovanie klesajúcej tendencie, ktorá sa v predchádzajúcom období prehĺbila.

V inovačných výstupoch sa v súčasnosti Slovensko umiestnilo na rovnakej pozícii ako minulý rok, čo predikuje pozitívny trend možného posunu Slovenska v inovačnom potenciáli,“ konštatuje úrad.

Najlepšie výsledky dosahujeme v oblasti znalostí, technologických výstupov a infraštruktúry. Najväčšou slabinou Slovenska je naopak sofistikovanosť trhu, teda znalosť dopytu klientov a vedomosť o produkcii konkurencie. Horšie sme na to aj v oblasti inštitúcií a kreatívnych výstupov.

Pod úrovňou očakávaní

Napriek miernemu zlepšeniu je však výkonnosť Slovenska v pomere k HDP na obyvateľa pod úrovňou očakávaní.

Táto skutočnosť je viditeľná aj v porovnaní Slovenska s Európou,“ hodnotí úrad.

Slovensko dosahuje vo všetkých skúmaných oblastiach indexu nižšie výsledky ako európsky regionálny priemer. To je pravdepodobne odrazom doterajšieho nízkeho financovania inovačného ekosystému.

Silné a slabé stránky

Z hodnotenia taktiež vyplýva, že na Slovensku produkujeme viac inovačných výstupov v porovnaní s úrovňou investícií, ktoré dávame do inovácií. Hlavnými silnými stránkami Slovenska v oblasti inovácií sú high-tech výroba, environmentálna politika a vývoz kreatívneho tovaru. Naopak najslabšími sú pravidlá pre podnikanie a čistý prílev zahraničných investícií.

Najvyššie skóre spomedzi slovenských univerzít dosiahli v hodnotení Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Žilinská univerzita. V kategórii najhodnotnejších globálnych značiek sa za Slovensko umiestnil Slovnaft. V kategórii najväčších spoločností na Slovensku s vysokou intenzitou nehmotného majetku zase Tatry Mountain Resorts a REAL ZA.

Globálny inovačný index vydáva každoročne Svetová organizácia duševného vlastníctva. Zohľadňuje v ňom približne 80 ukazovateľov, ktoré sú rozdelené do dvoch kategórií, a to inovačné vstupy a inovačné výstupy. Medzi inovačné vstupy patrí napríklad legislatívne prostredie, stabilné podnikateľské prostredie, infraštruktúra či vzdelávanie. Medzi inovačné výstupy zase tvorba inovácií, dopad vytvorených inovácií, nehmotné aktíva, kreatívny priemysel alebo kreativita v online priestore.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať Diskusia
Firmy a inštitúcie SlovnaftTatry mountain resortsUK Univerzita Komenského v BratislaveUniverzita Pavla Jozefa Šafárika v KošiciachÚrad priemyselného vlastníctva SRŽilinská univerzita v Žiline