PORADŇA: Škody vzniknuté mimo domova môže uhradiť poistka domácnosti

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Poistenie
Ilustračné foto. pixabay.com

Každý, kto sa chystá napríklad na dovolenku, tak sa chce vyhnúť zbytočným výdavkom.

Len nedávno rezonovala správa o zhorenom hoteli v Jasnej, odkiaľ ľudia pred ohňom unikali tak rýchlo, že nestačili so sebou vziať ani to najnutnejšie. Osobné veci, elektronika, oblečenie, to všetko ostalo v izbách, ktoré následne pohltili plamene.
Treba sa poradiť so svojou poisťovňou
Odkiaľ vziať náhradu za škodu, ktorá vznikne na dovolenke, v reštaurácii, či na návšteve u známych? Zničené lyže, zhorené oblečenie či ukradnutú elektroniku uhradí podľa vyjadrení Komunálnej poisťovne poistka domácnosti, aj keď ku škode došlo mimo domova. V prvom rade je podľa Allianz – Slovenskej poisťovne dôležité, či má klient a prevádzka poistenie. V prípade poistnej udalosti je najlepšie kontaktovať svoju poisťovňu a tá rozhodne o ďalších krokoch.
Poistenie zodpovednosti
Ak materiálna škoda vznikla v priestoroch areálu či budovy, môže sa klient podľa vyjadrení Komunálnej poisťovne obrátiť na jeho majiteľa alebo prevádzkovateľa a náhradu škody žiadať z poistenia všeobecnej zodpovednosti. Udalostí, za ktoré niekto konkrétny zodpovedá, môže byť veľa. Napríklad sa pošmyknete na zľadovatenom chodníku, ak si majiteľ priľahlého domu nesplnil svoju povinnosť a zanedbal čistenie. Pre nehodu si rozbijete svoj notebook alebo vám čašník v reštaurácii vyleje horúcu polievku na vaše oblečenie, v hoteli vypukne požiar, alebo sa vám niekto vláme do izby. Prirodzenou reakciou podľa je obrátiť sa na majiteľa, resp. prevádzkovateľa zariadenia a žiadať náhradu.

„Čašník počas plesu v luxusnom hoteli obsluhoval prominentných hostí. Pri podávaní večere nechtiac oblial dámu, ktorá mala na sebe večernú róbu od svetoznámeho módneho návrhára. Škoda sa vyšplhala na 10 tisíc eur,“ povedal Jozef Hrdý, riaditeľ odboru likvidácie poistných udalostí v Allianz – Slovenskej poisťovni. Riešenie tejto udalosti sa nakoniec uzavrelo podľa neho bez problémov, a to aj vďaka kombinácii krytia s poistením zodpovednosti za škodu zamestnanca pri výkone povolania.
Miesto treba zdokumentovať
Mali by ste však myslieť na dôkazy, ktoré bude od vás prevádzkovateľ vyžadovať, aby ste jednoznačne preukázali zavinenie. Preto si situáciu a najmä miesto zdokumentujte buď fotografiou alebo videozáznamom. Dbajte na to, aby ste zaznamenali predovšetkým príčinu škody ako aj dôsledok tejto udalosti. V prípade rozsiahlych nehôd ako je požiar, Komunálna poisťovňa vyžaduje doložiť hasičskú a policajnú správu, v prípade krádeže len policajnú.
Poistenie domácnosti
V prípade krádeže lyžiarskej výstroje, zničenia vecí, či elektroniky živlom ako je voda, či oheň alebo vandalizmom, môžete žiadať odškodné podľa Komunálnej poisťovne aj z vlastného poistenia domácnosti. Komunálna poisťovňa do určitého limitu dokonca hradí aj hotovosť. Z tejto poistky sa totiž ochrana vzťahuje okrem iného aj na veci osobnej povahy, ktoré má poistený na sebe alebo pri sebe ako napríklad oblečenie, mobil, notebook a iné, i keď sa nachádza mimo poisteného bytu alebo domu. Či už je to v reštaurácii, na pracovisku, alebo v hoteli.

Pri poistení domácnosti vzniká v poisťovni Generali právo na poistné plnenie len ak sa poistná udalosť stala na území Slovenska. Ak sa stala mimo adresy uvedenej na zmluve, tak Generali kryje len poškodené, zničené, odcudzené alebo stratené poistené veci osobnej potreby, ktoré mal poistený v čase vzniku škodovej udalosti na sebe alebo pri sebe. „Ak poistenie kryje škodu poškodeného, tak je lepšie si ju uplatniť priamo u svojho poisťovateľa a nie cez poistenie škodcu, poisťovne si škodu navzájom regresujú,“ radí hovorca Generali Poisťovne Milan Janásik.
Individuálne vyhodnocovanie
Každú poistnú udalosť Allianz vyhodnocuje individuálne. Ak napríklad škodu na majetku reštaurácie spôsobí hosť, môže byť majiteľovi nahradená z jeho poistenia domácnosti. Ak sa hosťovi v reštaurácii stane úraz, poistné plnenie si môže uplatniť z úrazového poistenia, ktoré štandardne spadá do portfólia životných poistení. Ak sa však škoda stane na zdraví hosťa v súvislosti s prevádzkou reštaurácie, poisťovňa môže hosťa odškodniť z poistenia zodpovednosti za škodu z výkonu prevádzkovej činnosti.

Ku každému poisteniu domácnosti Allianz – Slovenská poisťovňa odporúča poistenie zodpovednosti za škodu. Toto poistenie kryje škody, ktoré klienti neúmyselne spôsobia niekomu inému. Poistenie sa vzťahuje napríklad na vytopenie susedov, ale škodu Allianz nahradí aj v prípade, ak dieťa poistenej rodiny spôsobí škodu na návšteve u známych alebo kdekoľvek, a to aj mimo miesta poistenia. Do domácnosti zahŕňa Allianz aj zvieratá, z poistenia zodpovednosti za škodu by vyplatili poistné plnenie napríklad aj v prípade, keby pes poistenej rodiny spôsobil škodu na zdraví alebo majetku niekomu inému.
V zahraničí je potrebné cestovné poistenie
Územná platnosť krytia má dosah len na územie Slovenska. To podľa Komunálnej poisťovne znamená, že ak vycestujete na dovolenku do Vysokých Tatier a poistený byt máte v Trnave, škodu v dôsledku dojednaných rizík vám poistka preplatí. Opäť treba zabezpečiť dôkazový materiál. No v rámci dovolenky v zahraničí už musíte riešiť cestovné poistenie.

Podľa poisťovne Generali je v prípade cestovného poistenia potrebné kontaktovať asistenčnú službu, ktorá zariadi všetko potrebné vrátane úhrady nákladov spojených s ošetrením. Ak bola napríklad odcudzená batožina alebo doklady, je potrebné podľa Generali kontaktovať ihneď políciu.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať