Víťazi súťaže Študentská osobnosť Slovenska si prevzali ceny

Bez názvu
Víťazka kategórie ekonómia Mária Vojtková (druhá zľava) a riaditeľka marketingu agentúry SITA Adriana Polakovičová (druhá sprava) počas odovzdávania ocenenia národnej súťaže študentov Študentská osobnosť Slovenska. Foto: SITA

BRATISLAVA 5. decembra (WBN/PR) – Jedenásť talentovaných a výnimočných mladých ľudí si včera prevzalo prestížne ocenenie Študentská osobnosť Slovenska. Projekt Študentská osobnosť Slovenska je národná súťaž študentov 1., 2.a 3. stupňa vysokoškolského štúdia. Za školský rok 2011/2012 bolo do ôsmeho ročníka súťaže nominovaných 83 študentov vysokých škôl a vedeckých pracovísk. Projekt je realizovaný pod záštitou J.E. Ivana Gašparoviča – prezidenta SR. Hlavným organizátorom projektu je Junior Chamber International – Slovakia, generálnym partnerom pre školský rok 2011/2012 je tradične spoločnosť Skanska SK a.s.

Naša spoločnosť si je vedomá potenciálu, ktorý títo študenti v sebe majú a veríme že ich úsilie, cieľavedomosť, zodpovednosť a vytrvalosť, tak ako boli ocenené dnes, im i naďalej budú pomáhať v ich pracovnom živote na ceste k úspešnej kariére,“ povedala Magdaléna Dobišová, generálna riaditeľka Skanska Sk a.s.

Projekt sa uskutočňuje pod záštitou J.E. Ivana Gašparoviča – prezidenta SR, s podporou Slovenskej rektorskej konferencie a pod odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied. Cieľom je vyzdvihnúť a predstaviť širokej verejnosti študentov 1., 2. alebo 3. stupňa vysokoškolského štúdia, ktorí sú nielen výbornými študentami, ale sú v niečom výnimoční – napr. víťazi študentských odborných súťaží, doktorandi s významnými vedecko-výskumnými výsledkami, ale i úspešní umelci či športovci.

V ôsmom ročníku podujatia bolo vyhlásených 11 kategórií podľa jednotlivých študijných smerov. Predstavitelia fakúlt a riaditelia vedeckých pracovísk nominovali na ocenenie celkovo 83 študentov. V každej kategórii nezávislá odborná komisia vybrala víťazov, ktorí získali vecné ceny a finančnú odmenu.

V tomto roku prebieha už ôsmy ročník súťaže a opäť sme prijali množstvo nominácií, čo nás teší a zároveň utvrdzuje v hlavnej myšlienke tohto projektu, že i v našej krajine je mnoho talentovaných mladých ľudí – študentov, ktorí majú potenciál a ktorí si zaslúžia našu podporu a pozornosť,“ vyjadril sa Marián Meško, predseda Junior Chamber International – Slovakia.

Top študentskou osobnosťou 2011/2012 sa stala a cenu Prezidenta SR si prevzala Mgr. Marína Cihová z Ústavu experimentálnej onkológie SAV v Bratislave, víťazka kategórie Lekárske vedy, farmácia. Ocenenie získala za vedecký prínos v oblasti výskumu mezenchýmových kmeňových buniek a možností ich uplatnenia v protinádorovej liečbe.

Bez názvu
Foto: SITA

Víťazi jednotlivých kategórií Študentská osobnosť Slovenska pre školský rok 2011/2012

1) Elektrotechnika, priemyselné technológie

Ing. Pavol Kunzo – Elektrotechnický ústav SAV v Bratislave

2) Hutníctvo, strojárstvo, energetika

Ing. Ivan Brezáni, PhD. – Fakulta BERG TU v Košiciach

3) Informatika a matematicko-fyzikálne vedy

RNDr. Matúš Dirbák – Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici

4) Lekárske vedy, farmácia

Mgr. Marína Cihová – Ústav experimentálnej onkológie SAV v Bratislave

5) Prírodné vedy, chémia

Mgr. Matúš Hyžný – Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

6) Stavebníctvo, architektúra

Ing. Arch. Michal Ganobjak – Fakulta architektúry STU v Bratislave

7) Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo

Ing. Lukáš Hleba – Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre

8) Právo,filozofia, politológia, sociológia

Bc. Jaroslav Čollák – Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach

9) Kultúra a umenie

Bc. Jakub Viktorín – Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave

10) Ekonómia

Ing. Mária Vojtková, MA. – Národohospodárska fakulta EU v Bratislave

11) Šport

Mgr. Danka Barteková – Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

Obrazom: Víťazi jednotlivých kategórií

Študentská osobnosť roka
Víťaz kategórie právo, filozofia, politológia, sociológia Jaroslav Čollák (druhý sprava) počas odovzdávania ocenenia národnej súťaže študentov Študentská osobnosť Slovenska. Bratislava, 4. december 2012. Foto: SITA/Jozef Jakubčo Foto: SITA

Študentská osobnosť roka
Víťazka kategórie ekonómia Mária Vojtková (vpravo) počas odovzdávania ocenenia národnej súťaže študentov Študentská osobnosť Slovenska. Bratislava, 4. december 2012. Foto: SITA/Jozef Jakubčo Foto: SITA
Študentská osobnosť roka
Víťaz kategórie stavebníctvo, architektúra Michal Ganobjak (uprostred) počas odovzdávania ocenenia národnej súťaže študentov Študentská osobnosť Slovenska. Bratislava, 4. december 2012. Foto: SITA/Jozef Jakubčo Foto: SITA
Študentská osobnosť roka
Víťaz kategórie právo, filozofia, politológia, sociológia Jaroslav Čollák (vpravo) počas odovzdávania ocenenia národnej súťaže študentov Študentská osobnosť Slovenska. Bratislava, 4. december 2012. Foto: SITA/Jozef Jakubčo Foto: SITA
Študentská osobnosť roka
Víťaz kategórie poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo Lukáš Hleba (uprostred) počas odovzdávania ocenenia národnej súťaže študentov Študentská osobnosť Slovenska. Bratislava, 4. december 2012. Foto: SITA/Jozef Jakubčo Foto: SITA

Profil Top Študentskej osobnosti 2011/2012

Top študentskou osobnosťou sa stala Mgr. Marína Cihová z Ústavu experimentálnej onkológie SAV v Bratislave, víťazka kategórie Lekárske vedy, farmácia.

Bez názvu
Foto: SITA

Mgr. Marína Cihová začala na Ústave experimentálnej onkológie SAV pracovať už ako študentka Prírodovedeckej fakulty UK. Pracovala v oblasti výskumu a využitia retrovírusových vektorov pre protinádorovú liečbu a obhájila aj diplomovú prácu s názvom „Konštrukcia a testovanie nových retrovírusových vektorov“.

Po ukončení magisterského štúdia na Katedre molekulárnej biológie pokračovala v doktorandskom štúdiu na Ústave experimentálnej onkológie. Kolektív, v ktorom Marína Cihová pracuje, sa venuje výskumu a využitiu dospelých mezenchýmových kmeňových buniek v protinádorovej génovej terapii. Nominovaná sa už štvrtý rok podieľa na výskume využitia mezenchýmových kmeňových buniek pri liečbe agresívnych mozgových nádorov.

Najbežnejší typ primárneho mozgového nádoru multiformný glioblastóm, patrí medzi najmalígnejšie ľudské tumory (stupeň IV podľa WHO).

Je charakteristický agresívnym, infiltratívnym rastom do okolitého zdravého tkaniva, prítomnosťou tzv. nádorových kmeňových buniek, rezistenciou na liečbu a zlou prognózou. Na Slovensku je diagnostikovaných ročne 70 nových prípadov, pričom priemerná doba prežívania od stanovenia diagnózy je len 14 mesiacov. Napriek pokrokom v metódach štandardnej terapie je liečba glioblastómu iba paliatívna. Z tohto dôvodu sa v súčasnosti venuje veľké úsilie vyvinutiu cielenejšej a špecifickejšej terapie. Dospelé mezenchýmové kmeňové bunky, izolované z tukového tkaniva alebo kostnej drene, vďaka svojej prirodzenej a výnimočnej schopnosti „vyhľadať“ nádorové bunky a putovať k nim, predstavujú veľmi sľubný spôsob ako doručiť protinádorovú liečbu priamo na miesto nádoru. Nominantka tiež spracovala a sprehľadnila najnovšie poznatky o mezenchýmových kmeňových bunkách a možnostiach ich uplatnenia v protinádorovej liečbe v odbornom zahraničnom časopise Molecular Pharmaceutics s IF=4,782 (2011). Napriek tomu, že článok bol publikovaný iba v roku 2011, ku dnešnému dňu je citovaný už v šiestich medzinárodných prácach.

Marína Cihová aj v súčasnej dobe pokračuje v in vivo experimentoch, pričom cieľom je čo najviac sa priblížiť reálnej situácii pacientov, aby tento prístup mohol v budúcnosti vstúpiť do fázy klinického testovania. Výsledky práce prezentovala i na medzinárodnom fóre v Portugalsku v rámci Pokročilého kurzu translačného výskumu rakoviny organizovanom Federáciou európskych biochemických spoločností (FEBS).

Problematiku liečby mozgových nádorov sa snažila populárnou formou priblížiť aj študentom stredných škôl v rámci dvoch ročníkov projektu „Vedecké dielne“, ktorý bol zameraný na šírenie informovanosti o význame onkologického výskumu v prevencii, detekcii a liečbe rakoviny.

Junior Chamber International – Slovakia je partnerskou organizáciou Junior Chamber International – jednej z najväčších organizácií na svete združujúcich mladých lídrov v jednotlivých krajinách. Svetová organizácia má 200 000 členov v 115 krajinách sveta. JCI – Slovakia organizuje rôzne aktivity pre študentov stredných a vysokých škôl a mladých podnikateľov na Slovensku.

Skanska SK a.s. pôsobí na Slovensku prostredníctvom svojich šiestich závodov pokrývajúcich všetky segmenty stavebníctva. V Obchodnom registri SR je spoločnosť zapísaná od augusta 1994 a k dnešnému dňu s počtom cca 1000 zamestnancov patrí medzi najväčších zamestnávateľov v sektore stavebníctva na Slovensku. Skanska SK je súčasťou svetového koncernu Skanska, ktorý bol založený v roku 1897 vo Švédsku. V roku 2012 Skanska celosvetovo oslavuje prvých 125 rokov pôsobenia na stavebných trhoch.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Danka Barteková