Slovensko už nebude krajinou malých vodných elektrární

Vodná elektráreň Dobšiná
Vodné dielo Dobšiná skcold.sk

Ministerstvo životného prostredia vyškrtlo zo zoznamu 317 riečnych profilov, ktoré boli v minulosti určené na výstavbu malých vodných elektrární.

Boom malých vodných elektrární sa zabrzdil. Ministerstvo životného prostredia SR výrazne zrušilo množstvo riečnych profilov, na ktorých bolo technicky možné postaviť malú vodnú elektráreň s výkonom do desať kilowattov. S návrhom rezortu životného prostredia sa stotožnil aj vládny kabinet.

Boli príliš ambiciózni

Prvú koncepciu využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030 schválila vláda Ivety Radičovej v roku 2011. V nej bolo identifikovaných 375 vhodných vodných profilov pre malé vodné elektrárne. Do spomínaného roku 2030 sa tak malo na Slovensku postaviť také množstvo týchto obnoviteľných zdrojov, ktoré by ročne vyrobili 850 gigawatthodín elektriny. Súčasnému vedeniu ministerstva sa však tento cieľ javil ako príliš ambiciózny a 317 riečnych profilov zo zoznamu vyškrtlo.

Veľa podmienok

Na budovanie malých vodných elektrární tak zostalo už len 58 riečnych profilov. Ak sa však investor rozhodne na nich postaviť novú malú vodnú elektráreň, musí splniť viacero legislatívnych podmienok. „Tieto profily je možné využiť na výstavbu malej vodnej elektrárne len za predpokladu, že investori na základe spoľahlivo zisteného stavu veci a najlepších dostupných poznatkov preukážu, že novým projektom nedôjde k zhoršeniu stavu útvaru povrchovej vody, respektíve preukážu splnenie podmienok vodného zákona, vrátane všetkých kumulatívnych vplyvov na vodný útvar, iné dotknuté vodné útvary v povodí a životné prostredie a súčasne splnia kritériá, zásady a podmienky stanovené touto aktualizáciou,“ uviedol rezort životného prostredia, ktorý v novej koncepcii definoval vyše dvadsať podmienok.

Ohrozený cieľ

Ministerstvo životného prostredia si uvedomuje, že vďaka výrazným škrtom vhodných riečnych profilov pre výstavbu malých vodných elektrární sa skomplikuje náš cieľ v oblasti výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. „Je potrebné prehodnotiť respektíve zvážiť iné možnosti zabezpečenia požadovanej výroby elektriny. Jednou z možností je aktualizácia prerozdelenia podielu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie v rámci energetického mixu,“ konštatoval rezort životného prostredia.

Ochranárom sa máli

Aj napriek rapídnemu škrtu riečnych profilov nie sú ochranári s novou koncepciou spokojní. Iniciatíva Za živé rieky tvrdí, že koncepcia nevychádza z možností a záväzkov krajiny, ale z ekonomických záujmov jednotlivcov. „Odborníci a verejnosť dlhodobo apelujú, že elektrárne nie sú vhodne naplánované! Umožňujú výstavbu v chránených územiach, premenia Hron na sústavu špinavých jazier, zvýšia riziká pre ľudí žijúcich pri riekach,“ konštatovala pre agentúru SITA Martina B. Paulíková z iniciatívy Za živé rieky. Aj napriek niektorým ústretovým krokom zo strany MŽP má podľa nej koncepcia stále vážne nedostatky, pretože vychádza z teoreticky vyrátaného hydroenergetického potenciálu Slovenska, ale nedostatočne zohľadňuje požiadavky dotknutých obcí, nevhodne vyhodnocuje vplyvy na životné prostredie a umožňuje výstavbu elektrární v chránených územiach.

Zoznam profilov podmienečne vhodných na výstavbu malých vodných elektrární:

Tok Profil Katastrálne územie Riečny kilometer
Cirocha Dlhé nad Cirochou Dlhé nad Cirochou 14,8
Cirocha Modra nad Cirochou Kamenica nad Cirochou, Modra nad Cirochou 8,7
Čierny Hron Hronec Hronec 3,25
Hornád Chrasť nad Hornádom Chrasť nad Hornádom 116,8
Hornád Markušovce I Markušovce 125,2
Hornád Spišské Vlachy I Spišské Vlachy 107,4
Hornád Spišské Vlachy IV Spišské Vlachy 110,2
Hornád Štefánska Huta Kluknava 91,8
Hron Bzenica Revištské Podzámčie 113,56
Hron Hronský Beňadik Hronský Beňadik 85,3
Hron Iliaš Radvaň 172,66
Hron Jalná Pitelová, Jalná 138
Hron Kamenín Kamenín 11,89
Hron Nová Baňa – Brehy Nová Baňa, Brehy 96,5
Hron Pohronský Ruskov Čata Čata 23,2
Hron Rudno nad Hronom Voznica Voznica, Rudno nad Hronom 101
Hron Sliač Zvolen,Hájniky, Rybáre 159,08
Hron Šášovské Podhradie Šášovské Podhradie 134,62
Hron Vlkanová Kremnička, Badín, Radvaň,Vlkanová
Hron Žarnovica Žarnovica 106,75
Hron Želiezovce Mikula, Kukučínov, Svodov 38,45
Hron Žiar nad Hronom I Žiar nad Hronom 130,14
Križianka Dúbrava II Lazisko, Dúbrava 11,8
Krupinica Medovarce Dolný Badín 28,3
Kysuca Krásno nad Kysucou Krásno nad Kysucou, Oščadnica 22,7
Kysuca Oščadnica Horelica 24,8
Kysuca Podvysoká Turzovka 43
Laborec Lackovce Kochanovce, Lackovce 70,1
Malý Dunaj Eliášovce Eliášovce, Jelka 67,82
Nitra Černík Černík 36
Nitra Dolné Krškany I Dolné Krškany 53,19
Nitra Nitrany Malý Cetín 45,75
Nitra Nitrianska Streda Nitrianska Streda 90,6
Nitra Šurany Šurany 26,9
Nitra Topoľčany Topoľčany 95
Nitrica Liešťany Liešťany, Nevidzany 33,8
Ondava Kladzany Kladzany, Hencovce 54
Ondava Kučín Kučín nad Ondavou 50,1
Ondava Podčičva Tovarné, Sedliská, Ondavské Matiašovce 58,7
Ondava Tisinec Tisinec 103,2
Poprad Hniezdne Hniezdne 70
Poprad Krížová Ves Krížová Ves 93,4
Poprad Orlov Orlov 43,4
Poprad Plaveč bez prevodu Alter Plaveč 49,15
Poprad Podolínec I – Toporčík Holumnica, Podolínec 84,1
Rajčanka Závodie Závodie, Žilina 2,8
Slatina Slatinka Môťová 6,7
Topľa Hanušovce I Vlača, Ďurďoš, Hanušovce n/T 48,2
Topľa Jastrabie Jastrabie nad Topľou, Komárany 26,4
Topľa Sačurov Sačurov 11,4
Topľa Skrabské Skrabské 41
Torysa Drieňov Drienov, Chabžany 35,7
Torysa Košické Olšany Vyšný Olšvár 13,25
Váh Kráľova Lehota Hybe, Kráľova Lehota 364,65
Váh Liptovský Ján-Podtureň Podtureň, Liptovský Ján 357
Váh Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš 349,38
Váh Siladice Dvorníky, Siladice 89,9
Váh Trenčianske Biskupice II Trenčianske Biskupice 161,41

Zdroj: MŽP

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Vláda SR