Úmrtie na AIDS sa má znížiť o 80 percent do roku 2020

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
HIV, AIDS
Foto: ilustračné, Thinkstock

BRATISLAVA 15. októbra (WebNoviny.sk) – Počet prípadov HIV/AIDS na Slovensku neustále narastá, preto je nevyhnutné pokračovať v účinnej prevencii tohto ochorenia zameranej na aktivity spojené so vzdelávaním a výchovou mladých ľudí.

Ministerstvo zdravotníctva to konštatuje v aktualizovanom Národnom programe prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike na roky 2017 až 2020, ktorý schválila vláda.

Úmrtia v dôsledku AIDS by sa mali znížiť

Program je zameraný na celú populáciu Slovenska, pričom dôraz kladie na ohrozené skupiny obyvateľstva. Prevencia HIV/AIDS je zameraná najmä na zníženie rizika vzniku a šírenia infekcie, zníženie nežiaducich následkov ako aj na zníženie osobného a sociálneho dopadu HIV infekcie na jednotlivcov a spoločnosť.

Program sa riadi víziou Európskej únie dosiahnuť do roku 2030 nulovú incidenciu infekcií HIV, nulovú úmrtnosť na AIDS a nulovú diskrimináciu ľudí s HIV. Čiastkové ciele do roku 2020 zahŕňajú elimináciu počtu novovzniknutých infekcií o 75 percent vrátane redukcie prenosu z matky na dieťa o päť percent v dojčenej populácii.

Cieľom je, aby najmenej 90 percent ľudí s HIV podstupovalo liečbu a aby 90 percent ľudí s HIV, ktorí podstupujú liečbu, dosiahlo trvalé potlačenie nákazy. Úmrtia v dôsledku AIDS by sa mali znížiť o 80 percent a v spoločnosti by mala byť nulová politická, spoločenská a legislatívna diskriminácia v súvislosti s HIV.

HIV/AIDS sa u nás sleduje od roku 1985

Sledovanie nákazy HIV/AIDS sa na Slovensku zaviedlo už v roku 1985. Odvtedy do konca roku 2016 zaregistrovali 898 prípadov infekcie vírusom HIV, z toho 756 ( 664 mužov a 92 žien) bolo u občanov Slovenskej republiky a 140 u cudzincov. U 97 osôb prešla HIV infekcia do štádia AIDS, zaznamenaných bolo 62 úmrtí.

Väčšinu HIV infekcií na Slovensku (64,7 percenta) zaznamenali u homosexuálov, heterosexuálnym stykom bolo prenesených 23,6 percent infekcií, 2,1 percenta injekčným užívaním drog a 0,1 percenta transfúziou krvi. V 9,5 percenta prípadov nebol spôsob prenosu stanovený.

Najviac ľudí s HIV žije vo väčších mestách a najvyšší výskyt je dlhodobo v Bratislavskom kraji. Liečba ľudí s HIV/AIDS je na Slovensku zabezpečená na piatich pracoviskách – v Bratislave, Banskej Bystrici, Martine, Košiciach a Nitre.

Najviac prípadov v Estónsku, Lotyšsku a Malte

V roku 2015 bolo v 31 krajinách Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru novo diagnostikovaných 29 747 prípadov infekcie HIV. Najviac prípadov sa vyskytlo v Estónsku, Lotyšsku a Malte. Najmenej prípadov v EÚ hlásila Slovenská republika.

Koordinátorom Národného programu prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike na roky 2017 – 2020 je hlavný hygienik Slovenskej republiky, ktorý je zároveň predsedom Národnej komisie pre prevenciu HIV/AIDS.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky koordinuje plnenie úloh a aktivít jednotlivých rezortov a iných organizácií zastúpených v Národnej komisii pre prevenciu HIV/AIDS.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Vláda SR