Passenger Train in countryside landscape with colorful autumn leaves and trees

ŽSR pozastavuje predaj cestovných dokladov ZSSK

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) informuje cestujúcich, že Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) dňom 15. 11. 2020 (nedeľa) pozastavujú predaj cestovných dokladov ZSSK až do odvolania.