Thumbnail_adobestock_201067800.jpg

Dobrovoľníci vyzbierali stovky vriec odpadu

Slovensko je o niečo čistejšie! Cez iniciatívu Vezmi si ma sa do Svetového čistiaceho dňa zapojilo aj 15 miest a obcí, v ktorých zabezpečuje triedený zber odpadu OZV ENVI – PAK.