Deutsche Telekom

Slovak Telekom dostal pokutu od regulačného úradu

Regulačný úrad udelil operátorovi pokutu 100-tisíc eur, nakoľko v rozpore s povinnosťou určenou v povolení nepredložil úplnú databázu prevádzkovaných základňových staníc v pásme 2600 MHz. Rozhodnutie o pokute ešte nie je právoplatné.