Rendez_cam 0000_.jpg

RNDZ, dostupné bývanie v objatí zelene

Bratislava je rýchlo rozvíjajúce sa mesto s pomerne veľkým potenciálom. Mesto však netvorí len jeho centrum. Zodpovedné riešenia zvyšujúce životnú úroveň jeho obyvateľov je potrebné prinášať do všetkých jeho kútov.