Worker with gloves and in helmet arranging curbs on the street

Zadarmo a s kapacitou na ďalších 20 rokov, vedenie Nitry takú cestu nechce

Takmer rok po spustení prevádzky automobilky Jaguar Land Rover v rámci Strategického parku Nitra, ktorý disponuje štatútom významnej investície, udeleným zo strany vlády SR, finalizuje spoločnosť MH Invest, s.r.o. realizáciu vyvolaných investícií, ktoré boli definované v súvislosti s týmto projektom. Dokončenie je spojené s realizáciou posledného úseku plánovanej cestnej infraštruktúry v podobe dokončenia výstavby tzv. nadúrovňovej križovatky a úseku na ceste I/64, v uzle I/64 a R1A, ktorý má byť vedený ako 4-pruh.