Profistat ts 01.jpg

Fondy na Slovensku jednoducho a transparentne alebo “profistat“

Spoločnosť MC support s.r.o. sa v rámci svojej podnikateľskej činnosti zaoberá aj vypracovávaním projektov financovaných zo zdrojov EU, Nórskych fondov, ale aj z rôznych iných dostupných zdrojov, poradenskej činnosti v tejto oblasti a spracovaním analýz pre svojich klientov.