You always make my day!

Ako sa budeme mať na „staré kolená“?

Podľa prieskumu Bayer Barometer si až 1/3 mladých Slovákov myslí, že nepôjde do dôchodku. Napriek tomu, že v produktívnom veku na starobu príliš nemyslia, ich predstavy o seniorskom veku sú vcelku optimistické.
Potraviny

BayerBarometer: svet sa točí okolo potravín

Do popredia záujmu výskumu aj praxe sa začína dostávať tzv. udržateľné poľnohospodárstvo, ktoré je šetrnejšie voči životnému prostrediu a hospodárnejšie využíva prírodne zdroje vrátane vody a pôdy.
DNA vector medical background

Bayer posilňuje svoju značku

Dynamické, otvorené, osobné…To sú aktuálne atribúty inovovaného loga spoločnosti Bayer. Ako CEO spoločnosti Werner Baumann vysvetľuje: „Naša značka je naša najdôležitejšia rozlišovacia vlastnosť. Ľudia z celého sveta viac než 150 rokov dôverujú spoločnosti Bayer.“ Nová značka tak zladí dlhé dedičstvo spoločnosti Bayer s výzvami, ktorým čelí veľká nadnárodná spoločnosti v dnešnom digitálnom svete. Vďaka zameraní firmy na zdravie a výživu bolo nevyhnutné premietnuť tieto zmeny aj v značke Bayer.