1.jpg

Čo je premlčacia doba a koľko trvá?

Asi v každom dostupnom článku sa ihneď dozviete, že premlčacia doba je podľa Občianskeho zákonníka tri roky. Samozrejme, v závislosti od prípadu sa dĺžka premlčacej doby líši.
New project 12.jpg

K byrokracii prispievame všetci, nielen v komplexných oblastiach, akou je compliance

Advokátska kancelária RUŽIČKA AND PARTNERS analyzuje príčiny, ktoré vedú k väčšiemu objemu byrokracie pri nových alebo veľmi komplexných legislatívach. Compliance programy sú jedny z tých, ktoré v živote firiem nie sú pre svoju komplexnosť ešte zavedené alebo nefungujú efektívne. Advokátska kancelária hodnotí, že problémy vznikajú zbytočne už na začiatku pri interpretácii práva.