Svet si splnil miléniový cieľ, zvrátil šírenie AIDS

Lieky zachraňujúce život v súčasnosti užíva približne 15 miliónov ľudí nakazených vírusom HIV, celosvetová odozva na jeho šírenie však od roku 2000 zabránila 30 miliónom nových prípadov nakazenia, ako aj takmer ôsmim miliónom úmrtí.