Tablety na školách sa u žiakov tešia veľkému záujmu

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Foto: Škola na dotyk

BRATISLAVA 5. júna (WBN/PR) – Konferenciou ŠKOLA NA DOTYK LIVE vyvrcholil pilotný projekt využitia tabletov a ďalších digitálnych technológií vo výučbe. S podporou spoločnosti Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., v spolupráci s desiatimi vybranými školami z celého Slovenska ho v prebiehajúcom školskom roku realizovala nezisková organizácia EDULAB.

„Pomocou projektu sme chceli hlavne preveriť pripravenosť školského systému na celoplošné zavedenie týchto technológií do škôl. Som rád, že výsledky ukázali pozitívne skúsenosti, tak zo strany pedagógov, ako aj žiakov,“ povedal Peter Pellegrini, Digitálny líder SR a štátny tajomník ministerstva financií SR, ktorý nad projektom prevzal záštitu.

Pozitíva výučby pomocou technológií potvrdil aj nezávislá hodnotiaca štúdia. „S výnimkou matematiky, vo všetkých kategóriách mierne stúpla úroveň vlastného vnímania školskej úspešnosti zo strany žiakov. Najvýznamnejšie to bolo pri všeobecných schopnostiach a čítaní,“ povedal autor štúdie, psychológ Radomír Masaryk. Podľa štúdie, až 100 zo 103 žiakov by si želalo naďalej sa učiť pomocou tabletov a až 98 zo 103 žiakov by tablety chcelo na všetkých predmetoch. Pozitívne názory na prítomnosť technológií vo výučbe vyjadrili v štúdii aj samotní pedagógovia. Podľa nich, tablety mali na žiakov jednoznačne pozitívny vplyv, hlavne na ich motiváciu, kreativitu, zodpovednosť, ale aj rozvoj spôsobilostí pri práci s technológiami. Učitelia ocenili na tabletoch aj možnosť práce individuálnym tempom.

Schopnosť technológií presnejšie monitorovať a merať výsledky a pokrok žiakov a na základe toho voliť individuálny prístup pri výučbe vyzdvihol aj Sang Woo Kim, prezident Corporate Affairs Europe spoločnosti Samsung Electronics Europe. „Okrem toho je ďalším benefitom technológií ich vysoká mobilita, takže výučba sa už viac nemusí obmedzovať iba do tried, ale môže sa odohrávať kdekoľvek a kedykoľvek. A do tretice, technológie umožňujú sprostredkovať pútavý vzdelávací obsah, ktorý dokázateľne pozitívne vplýva na koncentráciu žiakov, ich pamäťové schopnosti, ale vedie aj k väčšej spolupráci v skupine či triede,“ doplnil.

ŠKOLA NA DOTYK bol doposiaľ najväčším projektom svojho druhu na Slovensku. Participovalo na ňom približne 100 pedagógov a do kontaktu s tabletmi prichádzalo pravidelne takmer 1 000 žiakov. Každá zo zúčastnených škôl získala, v závislosti od počtu žiakov, približne 30 tabletov, dotykový displej a ďalšie technológie, ktoré žiaci a študenti denne využívali na vyučovaní, ale aj pri úlohách doma. Zároveň bola na každej škole zriadená špeciálna učebňa vybavená novým nábytkom, čo v kombinácii s dotykovými digitálnymi technológiami slúži ako ukážka modernej triedy 21. storočia. Učebne, ako aj dodané technológie zostávajú aj po skončení projektu na školách a budú ďalej využívané na bežnom vyučovaní.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Peter Pellegrini