Štátna opera vyhlásila súťaž v rámci komplexnej rekonštrukcie za viac ako 30 miliónov eur

Štátna opera, Banská Bystrica
Štátna opera v Banskej Bystrici. Foto: www.facebook.com

Banskobystrická Štátna opera vyhlásila prvé verejné obstarávanie pre projekt rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky a prevádzkových priestorov tejto kultúrnej ustanovizne.

V rámci celkového predpokladaného rozpočtu vo výške viac ako 30 mil. eur ide o súťaž na projektovú dokumentáciu pre územné konanie, stavebné konanie a realizáciu stavby, súvisiacu inžiniersku činnosť a autorský dozor.

Budova opery je podľa podkladov v mnohých ohľadoch v havarijnom stave, jej obnova je nevyhnutná a realizovateľnosť potrebná v krátkom čase.

Rekonštrukcia Štátnej opery

Rekonštrukcia Štátnej opery v Banskej Bystrici bola schválená vládou SR ešte v lete 2019, pričom následne vypracovaný stavebný zámer bol schválený vo februári 2020. Predpokladaná cena verejnej práce bola schválená na úrovni 30 mil. eur a celá má byť financovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Podľa štátnej expertízy je predpokladaná cena verejnej práce 30 046 970 eur s DPH v cenovej úrovni tretieho kvartálu 2019, čo pri prepočte aktuálnym indexom z tretieho kvartálu 2021 predstavuje sumu 33 382 160 eur s DPH,“ uviedol pre agentúru SITA generálny riaditeľ Štátnej opery Rudolf Hromada.

Verejné obstarávanie

Po ukončení verejného obstarávania na projekty bude s úspešným uchádzačom uzatvorená zmluva a následne sa bude plniť, teda pripravovať samotný projekt stavby a inžinierska činnosť súvisiaca s územným a stavebným konaním. Odhadovaný čas je do konca roka 2022. Následne v roku 2023 by sa pristúpilo k vyhláseniu verejného obstarávania na samotnú realizáciu stavby a stavebný dozor,“ popisuje postup generálny riaditeľ s tým, že podľa predpokladu by mala byť stavba ukončená do roku 2026.

Celková odhadovaná hodnota aktuálne súťažených prác je podľa podkladov zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie vo výške 986 600 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Záujemcovia môžu predkladať svoje ponuky do 21. januára, pričom musia zložiť zábezpeku vo výške 20-tisíc eur.

Dramaturgická orientácia

V meste pod Urpínom siaha história opernej scény do roku 1959, keď bol činoherný súbor vo Zvolene rozšírený o spevoherný súbor so sídlom v Banskej Bystrici pod názvom Spevohra Divadla Jozefa Gregora Tajovského.

Nový štatút v roku 1972 právne kodifikoval predchádzajúcu dramaturgickú orientáciu divadla na operný druh a premenoval banskobystrickú hudobno-divadelnú scénu na Operu Divadla Jozefa Gregora Tajovského.

V júli 1993 sa táto operná zložka zvolenského divadla osamostatnila a dostala samostatný štatút s novým názvom Štátna opera. Počas celej svojej existencie patrí medzi popredné umelecké telesá so schopnosťou dôstojne reprezentovať slovenské operné umenie doma aj v zahraničí.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie ÚVO Úrad pre verejné obstarávanie