Spoločnosť Tepláreň Košice bude prepúšťať, uviedla aj dôvody

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Tepláreň Košice
Tepláreň Košice patrí medzi najväčších výrobcov a distribútorov tepla v centralizovanom zásobovaní teplom na Slovensku. Foto: SITA/Ivan Fleischer

KOŠICE 20. apríla (WebNoviny.sk) – Spoločnosť Tepláreň Košice (TEKO) tohto roku pristúpi k viacerým úsporným opatreniam, aby udržala konkurenčnú cenu tepla. Informovala o tom kancelária predsedu predstavenstva TEKO.

„Z dôvodu nutnosti splácať bankové úvery, ako i z dôvodu potreby udržať konkurenčnú cenu tepla pre ďalšie obdobie, pristúpilo TEKO k realizácii viacerých úsporných opatrení. Vedenie spoločnosti prerokovalo svoje plány s odborovou organizáciou aj zamestnancami a informovalo ich o zámere postupného zníženia počtu zamestnancov v roku 2016 o približne 80 osôb,“ uviedla spoločnosť.

Podľa stanoviska kancelárie predsedu predstavenstva všetky opatrenia sú nevyhnutné pre zaistenie konkurencieschopnosti a prevádzkyschopnosti firmy v priebehu nasledujúcich rokov. Manažment spoločnosti pristúpil k nevyhnutným racionalizačným opatreniam s cieľom udržania jednej z najnižších cien tepla na Slovensku. Rovnako si uvedomuje svoj záväzok vo vzťahu k vyše 78-tisícom košických domácností a ďalším odberateľom tepla v meste Košice.

TEKO argumentuje, že významným faktorom ovplyvňujúcim ekonomiku spoločnosti bolo v posledných rokoch počasie, nakoľko posledné štyri roky boli z hľadiska priemernej teploty najteplejšie v histórii meteorologických meraní. To malo zásadný negatívny vplyv na výrobu a predaj tepla. Spoločnosť poukázala aj na skutočnosť, že od roku 2006 realizovala rozsiahlu modernizáciu a ekologizáciu svojich výrobných zariadení. Celková výška investícií dosiahla 147 miliónov eur.

Ekologizácia bola ukončená dvoma investíciami do odsírenia a denitrifikácie kotlov v decembri 2015. Tieto investície boli nevyhnutné pre dosiahnutie plného súladu s predpismi na ochranu čistoty ovzdušia zo strany Európskej únie a umožnenie prevádzkovania teplárne aj po 1. januári 2016. Projekty boli čiastočne financované z prostriedkov Európskeho fondu pre regionálny rozvoj vo výške 34 miliónov eur. Zvyšnú časť prostriedkov predstavovali vlastné a úverové zdroje.

Tepláreň Košice

patrí medzi najväčších výrobcov a distribútorov tepla v centralizovanom zásobovaní teplom na Slovensku. V súčasnosti v Košiciach prevádzkuje kogeneračný zdroj tepla s inštalovaným tepelným výkonom 501 MWt a inštalovaným elektrickým výkonom 121 MWe.

Približne 70 % tepla odoberá mestská spoločnosť Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice, ktorá zásobuje väčšinu košických domácností. Zákazníkmi spoločnosti sú aj viaceré nemocnice, školy, priemyselné prevádzky, podnikateľské a obchodné centrá. Z celkových ročných dodávok tepla tvoria približne 64 % domácnosti a 36 % ostatní odberatelia.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie TEKO Tepláreň Košice, a. s.