Spoločnosť LANXESS sa dostala na zoznam spoločností, ktoré úspešne znižujú svoju uhlíkovú stopu

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Lanxess_brand na budove.jpg
Foto: LANXESS

Špecializovaná chemická spoločnosť LANXESS získala ocenenie „Energy Conservation and Emission Reduction Effectiveness Award“ a bola zaradená na zoznam „2022 Chinese Company Carbon Neutrality Performance List“, ktorý iniciovali spoločnosť Yicai a Výskumný inštitút Šanghajskej univerzity Jiaotong. Ocenenie bolo udelené vďaka vynikajúcim výsledkom spoločnosti v oblasti úspory energií, znižovania emisií uhlíka a technologických inovácií.

„Ak chceme zastaviť zmenu klímy, musí celá spoločnosť dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. Tento proces si však vyžaduje trvalé spoločné úsilie. Preto sa snažíme dosiahnuť vlastnú uhlíkovú neutralitu a zároveň podnikáme ďalšie kroky smerom k uhlíkovo neutrálnemu dodávateľskému reťazcu spolu s našimi dodávateľmi a zákazníkmi. Pevne veríme, že udržateľný rozvoj môže vytvoriť dlhodobú pridanú hodnotu,“ povedal Ming Cheng Chien, prezident spoločnosti LANXESS Asia Pacific.

Ďalšia podpora znižovania emisií uhlíka v dodávateľskom reťazci v rámci „zeleného konceptu“

Spoločnosť LANXESS dlhodobo venuje veľkú pozornosť otázkam klímy. V roku 2019 si stanovila plán, podľa ktorého sa do roku 2040 stane klimaticky neutrálnou vo výrobe, ako aj v zdrojoch energie. Tento plán je podporený radom environmentálnych opatrení a zahŕňa jasný postup: realizáciu projektov s výrazným znížením emisií a urýchlenie technologických a procesných inovácií.

Okrem toho sa spoločnosť LANXESS usiluje o ďalší pokrok na ceste k znižovaniu emisií uhlíka tým, že preberá „ekologickú zodpovednosť“ a podporuje spoločné znižovanie emisií uhlíka v celom dodávateľskom reťazci. V roku 2022 si spoločnosť stanovila cieľ, aby jej dodávateľské reťazce boli do roku 2050 klimaticky neutrálne.

Na splnenie tohto náročného cieľa musela spoločnosť LANXESS najprv podrobne zmapovať, ako iné spoločnosti v rôznych odvetviach znižujú svoju uhlíkovú stopu, a potom na základe vybraných prístupov určiť účinnú metódu na praktické splnenie firemného cieľa celkovej uhlíkovej neutrality. Prípravný proces trval takmer pol roka a zahŕňal dotazníkový prieskum, rozhovory so spoločnosťami, odborné posúdenie, monitorovanie správ a ďalšie analytické činnosti.

Ekologická zodpovednosť zahŕňa nielen nepriame emisie (najmä z nakupovaných surovín), ale aj emisie z logistiky a konečných produktov. Do roku 2030 sa majú emisie znížiť o 40 % v porovnaní s rokom 2015, z 27 000 na 16 500 kiloton CO2. Na dosiahnutie tohto cieľa spoločnosť LANXESS spustila aj program „Net Zero Value Chain“. Táto stratégia smerujúca ku klimatickej neutralite v celom dodávateľskom reťazci plánuje efektívny prechod na udržateľné suroviny, „zelenú“ logistiku a klimaticky neutrálne portfólio výrobkov.

Na porotu zapôsobil aj vývoj nástroja „Product Carbon Footprint Engine“, ktorý automaticky vypočítava uhlíkovú stopu výrobkov spoločnosti. Program využíva existujúce údaje z rôznych obchodných jednotiek a vypočítava vyprodukované emisie. Zahŕňa emisie skleníkových plynov vznikajúce počas výroby, emisie špecifické pre daný výrobok súvisiace s výrobnými surovinami, energiou, prevádzkovými materiálmi, dopravou a emisiami z likvidácie odpadu.

Lnxs climate neutral 2040.jpg
Foto: LANXESS

Inovácie v Číne sú hnacím motorom udržateľnej budúcnosti

Na podporu udržateľného rozvoja na čínskom trhu otvorila spoločnosť LANXESS v júni 2021 v Šanghajskom chemickom priemyselnom parku (SCIP) Centrum pre vývoj aplikácií APAC (AADC), ktoré podporuje miestne inovačné úsilie. O necelých šesť mesiacov neskôr AADC podporilo renováciu dlažby v tamojšej centrálnej záhrade Innogreen a úspešne vyriešilo jej problém s blednutím. Pigmenty oxidu železitého dodávané spoločnosťou LANXESS sú šetrné k životnému prostrediu a v roku 2018 získali ocenenie „Národný zelený závod“ pre závod spoločnosti v Ningbo.

Okrem udržateľných nízkouhlíkových technológií spoločnosť LANXESS urýchľuje prechod na ekologickú výrobu budovaním nového energetického systému v Číne, v ktorom dominuje zelená energia. Do septembra 2022 jej závod v meste Liyang dokončil svoj prvý projekt výroby zelenej energie a podiel využívanej energie z obnoviteľných zdrojov dosiahol približne 50 % celkovej ročnej spotreby elektrickej energie. Očakáva sa, že tento projekt zníži emisie oxidu uhličitého o tisíce ton.

Okrem toho spojením dvoch kľúčových aspektov – „inovácie“ a „ekológie“ – získava spoločnosť LANXESS významné udržateľné obchodné výhody. Nedávno sa umiestnila na prvom mieste v indexe udržateľnosti Dow Jones (DJSI) pre Európu v kategórii „Chemikálie“ so skóre 85 bodov zo 100. V celosvetovom rebríčku DJSI sa umiestnila na druhom mieste.

Nemecký LANXESS patrí medzi svetovú špičku v oblasti špeciálnej chémie

Spoločnosť LANXESS je popredná spoločnosť v oblasti špeciálnych chemikálií s tržbami vo výške 8,1 miliardy EUR v roku 2022 a približne 13 100 zamestnancami v 33 krajinách Hlavnou činnosťou spoločnosti LANXESS je vývoj, výroba a predaj chemických polotovarov, aditív, špeciálnych chemikálií a prostriedkov na ochranu spotrebiteľov. LANXESS je zaradený do popredných indexov trvalej udržateľnosti Dow Jones Sustainability Index (DJSI World a DJSI Europe) a FTSE4Good.

Viac informácií o firme nájdete na www.lanxess.com a sociálnych sieťach twitter.com/LANXESS, facebook.com/LANXESS, linkedin.com/company/lanxess a youtube.com/lanxess.

Informačný servis

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie LANXESS