Špičkovým slovenským firmám chýbajú talenty a inovácie, ich produktivita preto nerastie

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
technológie, počítač, startup
Foto: ilustračné, Getty images
Tento článok pre vás načítala AI.

Slovensko patrí medzi krajiny s najvyšším rozdielom produktivít medzi podnikmi. Tunajšie spoločnosti s najvyššou produktivitou patria medzi najproduktívnejšie aj v európskom meradle.

Najmenej produktívne firmy však zase medzi najslabšie v európskom podnikateľskom priestore. Konštatuje to Inštitút hospodárskych analýz.

Produktivita najslabších rastie

„Pozitívom je, že medzera medzi najviac a najmenej produktívnymi podnikmi z dlhodobého hľadiska klesá. Rastie produktivita najslabších spoločností, problémom je nerastúca produktivita špičkových firiem, ktorým chýbajú talenty a inovácie,“ dopĺňa.

To podľa neho dokresľuje dôvody pomalšieho rastu agregátnej produktivity na Slovensku po globálnej finančnej kríze.

Obdobie pomalšieho rastu agregátnej produktivity najmä po roku 2014 sa javí ako obdobie kompromisov.

„Na jednej strane podpora zamestnanosti nízkokvalifikovaných a ich zapojenie do činností s nižšou technologickou a znalostnou náročnosťou pomohlo zvýšiť produktivitu najmenej výkonných podnikov, ale za cenu zabrzdenej agregátnej produktivity,“ približujú analytici.

Alternatíva k dotovaniu nízkych miezd

Alternatívnou cestou k dotovaniu nízkych miezd a nízkokvalifikovaných prác, ktorá by mohla mať namiesto kompromisu synergický účinok, je pritom podľa inštitútu výrazná podpora talentov, inovácií, výskumu.

Spin-off spoločnosti alebo iné účinné systémy, ktoré by posúvali znalosti a zručnosti pracovnej sily na vyššiu úroveň, by zároveň uvoľňovali pracované miesta pre nižšie kvalifikovaných.

Centrum pre hospodárske otázky vzniklo v júni 2016 ako analytický útvar Ministerstva hospodárstva SR v priamej pôsobnosti ministra. V septembri 2022 bol útvar premenovaný na Inštitút hospodárskych analýz.

Vo svojej činnosti plní úlohy v oblasti analytického hodnotenia a posudzovania strategických materiálov za rezort hospodárstva.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Inštitút hospodárskych analýz