Skončilo sa siedme referendum od vzniku SR

Referendum
Foto: Ilustračná SITA/Michal Burza

BRATISLAVA 18. septembra (WEBNOVINY) – Skončilo sa siedme referendum od vzniku samostatnej Slovenskej republiky. O 22:00 sa na Slovensku uzavrelo hlasovanie v 5060 okrskoch. Využiť svoje právo a vyjadriť sa k šiestim referendovým otázkam mohlo podľa predbežných údajov z obcí 4 357 506 občanov oprávnených hlasovať v referende. Konečné číslo však bude známe až v nedeľu zo zápisnice Ústrednej komisie pre referendum SR. Referendum bolo pokojné podľa polície aj podľa Ústrednej komisie pre referendum SR. Komisia nedostala žiadny vážny podnet na porušenie zákona.

Na to, aby bol plebiscit so šiestimi otázkami platný, muselo k referendovým urnám dnes prísť viac ako polovica zo všetkých oprávnených voličov. Podľa Ústavy SR, sú totiž výsledky referenda platné, “ak sa na ňom zúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda“.

Občania sa mohli v referende iniciovanom stranou Sloboda a Solidarita vyjadriť k týmto šiestim otázkam:

1. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky (NR SR) zákonom zrušila povinnosť fyzických osôb a právnických osôb platiť úhradu za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom (koncesionárske poplatky, pozn. redakcie)?,

2. Súhlasíte s tým, aby NR SR zákonom rozšírila možnosť prerokovať konanie poslanca NR SR ako priestupok na všetky priestupky podľa zákona o priestupkoch (zúženie poslaneckej imunity, pozn. redakcie)?,

3. Súhlasíte s tým, aby NR SR ústavným zákonom znížila počet poslancov NR SR na 100 s účinnosťou od nasledujúceho volebného obdobia?,

4. Súhlasíte s tým, aby NR SR zákonom ustanovila, že orgány verejnej moci môžu obstarávať osobné motorové vozidlá s obstarávacou cenou maximálne 40-tisíc eur?,

5. Súhlasíte s tým, aby NR SR ustanovila možnosť voliť poslancov NR SR a poslancov Európskeho parlamentu prostredníctvom internetu? a

6. Súhlasíte s tým, aby NR SR zákonom vyňala osoby poverené výkonom verejnej moci z možnosti uplatniť právo na odpoveď podľa tlačového zákona?.

Výsledky dnešného hlasovania v referende začal hneď po jeho skončení, po 22:00, spracovávať Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Okolo 22.15 by mal na svojom portáli – http://www.statistics.sk a na externom webe – https://www.volbysr.sk/ zverejniť prvé zápisnice z najmenších okrskových komisií. Celkové neoficiálne výsledky očakáva okolo jednej v noci a oficiálne zverejní ústredná komisia v nedeľu okolo obeda.

Štatistici čakajú prvé čísla o referende o 22:15

Výsledky dnešného hlasovania v referende začal hneď po jeho skončení, po 22:00, spracovávať Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Pracuje na tom 720 pracovníkov štatistického úradu a použije sa na to 452 počítačov, 120 tlačiarní a dva databázové servery. Pracovníci úradu sú už od podvečerných hodín v sídlach všetkých 50 obvodných komisií a v odbornom sumarizačnom útvare pri ústrednej komisii. Okolo 22:15 by ŠÚ SR mal na svojom portáli – http://www.statistics.sk a na externom webe – https://www.volbysr.sk/ zverejniť prvé zápisnice z okrskových komisií, ktorých bolo v referende spolu 5060. Pred ich zverejnením sa údaje niekoľkokrát overia. Celkové neoficiálne výsledky očakáva ŠÚ SR okolo jednej v noci. Oficiálne výsledky hlasovania oznámi až Ústredná komisia pre referendum SR v nedeľu okolo obeda.

“Hneď ako príde prvá zápisnica spustíme na dvoch webových stránkach prezentáciu neoficiálnych výsledkov hlasovania,“ povedala pre médiá predsedníčka ŠÚ SR Ľudmila Benkovičová. Očakáva, že prvú zápisnicu budú mať spracovanú medzi 22:10 – 22:15 a mali to byť výsledky z malých obcí. “Takže očakávame, že prvé zápisnice prídu okolo štvrť na jedenásť. V tom okamihu otvoríme prezentáciu. Aktualizovať výsledky sa budú každých desať minút,“ spresnila Benkovičová.

“To, čo budeme prezentovať na webe prakticky zodpovedá tým informáciám, ktoré sú súčasťou zápisníc. To znamená, že je tam počet okrskov, počet spracovaných okrskov, je tam počet voličov, počet platných hlasov, je tam účasť v percentách. A potom sú tam odpovede na každú z tých šiestich otázok v pomere áno a nie,“ opísala šéfka štatistiky údaje prezentované v neoficiálnych priebežných výsledkoch hlasovania v referende. Všetky čísla budú zároveň dostupné z pohľadu jednotlivých 50 obvodov a tiež v celoslovenskom meradle.

Priebežné neoficiálne výsledky hlasovania v plebiscite zverejňované štatistikmi sú niekoľkokrát overované. Ešte raz ich však štatistický úrad skontroluje aj úplne na záver, po doručení všetkých okrskových zápisníc. “Na základe konečnej kontroly, pretože chceme zabrániť akýmkoľvek zbytočným ľudským omylom“ sa urobí zápisnica pre Ústrednú komisiu pre referendum SR. Podľa Benkovičovej si totiž treba uvedomiť, že 720 pracovníkov úradu musí v optimálnom prípade za tri – štyri hodiny spracovať 5060 okrskových zápisníc a 50 obvodných zápisníc o hlasovaní. Štatistický úrad očakáva konečné neoficiálne výsledky okolo jednej hodiny v noci. Ústredná komisia však svoju zápisnicu uzavrie až po fyzickom doručení poslednej zo zápisníc 50 obvodných komisií. Z pochopiteľných dôvodov sa zvyčajne najdlhšie čaká na zápisnice z obvodov na východnom Slovensku, ale vzhľadom na počet obyvateľov aj z Bratislavy.

Predpokladá sa, že oficiálne výsledky hlasovania v dnešnom plebiscite vyhlásia v nedeľu okolo obeda, keď Ústredná komisia pre referendum SR odovzdá zápisnicu o referende do Národnej rady SR. Okrem iného z nich tiež vyplynie presný počet občanov, ktorí mali právo hlasovať v referende. Podľa predbežných údajov ich je vyše 4,35 milióna. Na to, aby bolo referendum platné musí podľa Ústavy SR hlasovať viac ako polovica zo všetkých občanov oprávnených hlasovať.

SITA

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom